Softvér, ktorý posúva hranice z nemožného na samozrejmé. 

Nasadzujeme jednoduchý a praktický výrobný systém. Cieľom je minimalizácia ľudského faktora a chybovosti vo výrobných procesoch, zvýšenie produktivity, kvality a komfortu práce. Riešenie, ktoré Vás nezaťažuje, ale významne šetrí Vašim ľuďom čas, stres a náklady.

 

60+

projektov

12+

rokov vývoja

8+

rokov na trhu

6+

špecialistov

Dodávateľ aj tvorca systému:

 

Čo nás charakterizuje?:

 • Jednoduchý systém - naše produkty sú vytvorené tak, aby boli intuitívne a ľahko ovládateľné a riešili kompletnú agendu.
 • Expresný servis - garantujeme krátku odozvu a kompetentné riešenie, helpdesk.
 • Flexibilita a modulárnosť - najprv boľavé procesy, potom inovácie. Výrobný systém optiMES rastie s Vami.
 • Cenová politika - Riešenie je vhodné pre rýchlo rastúce spoločnosti, kde už excel nestačí, ale na druhej strane mohutný systém nemá význam.
 • Rentabilita investície - Priemerná návratnosť základného modulu je 182 dní. Priemerný nárast produktivity 4 až 7%.
 • Stabilita systému   

 

 Riadenie a plánovanie výroby
Aplikácia už v základe obsahuje úplnú sadu funkcií pre riadenie výroby bez potreby implementácie náročného ERP alebo MES systému, pričom funkčný prínos je porovnateľný.

 • Dlhodobé a operatívne plánovanie, operatívne zmeny, plánovacia plachta, automat
 • Technická príprava výroby, zaraďovanie do výroby, tlač štítkov
 • Odvod operácií čítačkou, tabletom do systému.
 • Vyhodnotenie plánu a výroby, plán vs. skutočnosť.

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

 Odvod vo výrobe

Aplikácia je silný nástroj na sledovanie pohybu materiálu, polotovaru, výrobku, dávok, šarží.

 • Výrobný plán a plán výroby pre pracoviská
 • Technická príprava výroby, zaraďovanie do výroby, tlač štítkov
 • Baliace listy, výrobné listy, expedičné listy
 • Odvod materiálu/polotovaru/výrobku/dávky/šarže čítačkou aelbo tabletom
 • Vyhodnotenie výroby a tlač výstupného štítku výrobku 

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

 Riadenie kvality

Ste manažérom kvality a chýba Vám riešenie, ktoré pokrýva celú Vašu agendu? Spravili sme snímku z viacerých organizácií v obore potravinárstvo, spracovania plastov, recyklácie a vytvorili sme produkt, ktorý plní úlohy bežnej operatívy, ale aj plánovania a vyhodnocovania. Od periodických kontrol návhnad na hlodavce, cez HACCP, atesty šarží až po mobilné meranie kvality na vstupe, medzioperačnej a výstupnej kontrole. Systém, ktorý rieši reklamácie, nápravné opatrenia, umožňuje sledovanie anomálií, vyhodnocovanie parametrov a taktiež zmenové konanie pri správe dokumentácie, správe etikiet. Všetko čo potrebujete ku svojej práci a riadeniu kvality. Pripojením senzora alebo váhy získate prehľad v reálnom čase.

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

 Mobilná kvalita

Táto aplikácia umožňuje cez mobilný telefón zhotovovať protokoly spravidla pri vstupnej a výstupnej kontrole kvality. Vyplníte checklist, urobíte fotodokumentáciu, skenujete čiarové kódy. Tak isto aj mimo dosah WiFi siete v offline režime, v teréne cez 3G mobilné dáta. V prípade reklamácie cez mobil odošle email na určené oddelenenie, riadite nápravné opatrenie. Zvlášť evidujete napr. vratné obaly pre potreby saldokonta. Cez manažérskeho klienta vyhodnocujete merania, získavate silný nástroj pre rozhodovanie o dodávkach, o kvalite produkcie. 

 

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

 Celková efektívnosť vo výrobe - OEE

Dostupnosť, výkon, kvalita. Stroj posiela informáciu o stave nezávisle od človeka a ten popisuje prestoje, dôvody straty výkonu a cez dotykový panel zmenu sortimentu do normy a nad normu.

 

 

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

 Dochádzka na pracovisko

Aplikácia slúži pre evidenciu pohybu pracovníkov na pracoviskách. Výstupom je pracovný denník, ďalej spracovaný do mesačného reportu ako podklad pre mzdy. APlikácia zahŕňa plánovanie práce, migráciu, evidenciu v teréne cez tablet (napr. zber v sade). Dôraz sa kladie na jednoduché založenie pracovníka, prihlásenie RFID, iButton, NFC čipmi. V rozšírenej verzii dokáže vyhodnocovať úkolové odmeňovanie podľa času a odvedeného výkonu.

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

 Receptúrové váženie

Aplikácia podporuje širokú škálu váh na trhu. Máme skúsenosti so všetkými renomovanými dodávateľmi váhových systémov na Slovensku. V súčasnosti je funkčných cez 300 pracovísk, ktoré využívajú tento produkt. Či už sú to váhy laboratórne, váhy na mikrokomponenty, alebo tenzometrické silo váhy a mostové váhy na kontrolných stanovištiach. Aplikácia umožňuje evidovať receptúry a pomocou zvoleného režimu váženia usmerňovať vážnika k dodržaniu normy. Samozrejmosťou je sledovanie HACCP komponent a v spolupáci s aplikáciou riadenia kvality vyhodnocovať nápravné opatrenia, tvoriť databázu opatrení a navrhovať optimálne riešenie pre dodržanie správneho technologického postupu.

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

Komplexný MES Systém

Keď Vám moduly optiMES nestačia, je možné systém rozšíriť na plnohodnotný na Vaše procesy upraviteľný MES systém. 

 

Viac informácií tu: DATANOVA MES Systém 

HORE