Kto sme a čo robíme?

Nasadzujeme jednoduchý a praktický výrobný systém. Cieľom je minimalizácia ľudského faktora a chybovosti vo výrobných procesoch, zvýšenie produktivity a kvality. Máme za sebou 60+ úspešných projektov, naučili sme sa výrobné procesy pochopiť, zefektívniť ich, nájsť správnu cestu a tieto praktické skúsenosti sme premietli do našich riešení.

Cieľom je ponúknuť jednoduché riešenia, ktoré majú pre Vás vysokú pridanú hodnotu bez vysokých vstupných nákladov na obstaranie, implementáciu a prevádzkovanie. Riešenie, ktoré Vás nezaťažuje, ale šetrí Vašim ľuďom čas, stres, zbytočné viacnáklady. 

Čo nás odlišuje?:

 • Jednoduchý systém - naše produkty sú vytvorené tak, aby boli intuitívne a ľahko ovládateľné a riešili kompletnú agendu.
 • Expresný servis - garantujeme krátku odozvu a kompetentné riešenie, seriózny helpdesk.
 • Flexibilita a modulárnosť - najprv boľavé procesy, potom inovácie. Výrobný systém MES rastie s Vami.
 • Cenová politika - Riešenie je vhodné pre rýchlo rastúce spoločnosti, kde uz excel nestačí, ale na druhej strane mohutný systém ešte nemá na začiatku význam.
 • Rentabilita investície - Priemerná návratnost základného modulu je 182 dní. Priemerný nárast produktivity 4 až 7%.
 • Stabilita systému

Systém komunikuje s užívateľmi veľmi intuitívnym a jednoduchým spôsobom za použitia mobilov, čítačiek, QR štítkov, dotykových panelov, veľkoplošných vizualizácií, majákov.    

 

Spoločnosť DATANOVA s.r.o. ponúka nasledovné aplikačné riešenia:

 • Riadenie a plánovanie výroby
 • Odvod vo výrobe
 • Celková efektívnosť vo výrobe - OEE, OY
 • Mobilná kvalita
 • Riadenie kvality vo výrobe
 • Dochádzka na pracovisko
 • Receptúrové váženie
 
 

Oborové riešenia

Našimi primárnymi obormi, v ktorých poskytujeme komplexné služby sú: 

 • Výroba (strojárska, potravinárska, plasty)
 • Procesná automatizácia výroby(PLC, výrobné linky, výrobné procesy)
 • Priemyselná mobilita - mobilná údržba, mobilná identifikácia
 • Servis a údržba
 • Rozbory a merania kvality

Viac o riešeniach DATANOVA: Riešenia pre výrobu

HORE