Výrobný systém optiMES

Rýchly prehľad a produktové listy

Z komplexného MES systému sme vybrali sadu ucelených riešení, ktoré tvoria pre zákazníka pridanú hodnotu, sú jednoducho nasaditeľné, pracovníkmi natívne použiteľné, efekt je okamžitý. Aplikácie je možné kombinovať, v rámci aplikácií je možné dokupovať rozšírenia tak, aby funkčnosť vyhovovala Vášmu výrobnému prostrediu a výrobnému programu. V prípade Vášho záujmu vieme migrovať na plnohodnotný MES systém.

 Riadenie a plánovanie výroby

Aplikácia už v základe obsahuje úplnú sadu funkcií pre riadenie výroby bez potreby implementácie náročného ERP alebo MES systému, pričom funkčný prínos je porovnateľný.

 • Dlhodobé a operatívne plánovanie, operatívne zmeny, plánovacia plachta, automat
 • Technická príprava výroby, zaraďovanie do výroby, tlač štítkov
 • Odvod operácií čítačkou, tabletom do systému.
 • Vyhodnotenie plánu a výroby, plán vs. skutočnosť.

Návratnosť Vašej investície: do 6 mesiacov.

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

 Pohyb materiálu

Aplikácia je silný nástroj na sledovanie pohybu materiálu, polotovaru, výrobku, dávok, šarží.

 • Výrobný plán a plán výroby pre pracoviská
 • Technická príprava výroby, zaraďovanie do výroby, tlač štítkov
 • Baliace listy, výrobné listy, expedičné listy
 • Odvod materiálu/polotovaru/výrobku/dávky/šarže čítačkou alebo tabletom
 • Vyhodnotenie výroby a tlač výstupného štítku výrobku

Návratnosť Vašej investície: do 6 mesiacov. 

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

 Riadenie kvality

Ste manažérom kvality a chýba Vám riešenie, ktoré pokrýva celú Vašu agendu? Spravili sme snímku z viacerých organizácií v obore potravinárstvo, spracovania plastov, recyklácie a vytvorili sme produkt, ktorý plní úlohy bežnej operatívy, ale aj plánovania a vyhodnocovania. Od periodických kontrol návhnad na hlodavce, cez HACCP, atesty šarží až po mobilné meranie kvality na vstupe, medzioperačnej a výstupnej kontrole. Systém, ktorý rieši reklamácie, nápravné opatrenia, umožňuje sledovanie anomálií, vyhodnocovanie parametrov a taktiež zmenové konanie pri správe dokumentácie, správe etikiet. Všetko čo potrebujete ku svojej práci a riadeniu kvality. Pripojením senzora alebo váhy získate prehľad v reálnom čase.

Návratnosť Vašej investície: do 6 mesiacov.

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

 Mobilná kvalita

Táto aplikácia umožňuje cez mobilný telefón zhotovovať protokoly spravidla pri vstupnej a výstupnej kontrole kvality. Vyplníte checklist, urobíte fotodokumentáciu, skenujete čiarové kódy. Tak isto aj mimo dosah WiFi siete v offline režime, v teréne cez 3G mobilné dáta. V prípade reklamácie cez mobil odošle email na určené oddelenenie, riadite nápravné opatrenie. Zvlášť evidujete napr. vratné obaly pre potreby saldokonta. Cez manažérskeho klienta vyhodnocujete merania, získavate silný nástroj pre rozhodovanie o dodávkach, o kvalite produkcie. 

Návratnosť Vašej investície: do 3 mesiacov.

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

 Celková efektívnosť vo výrobe - OEE

Dostupnosť, výkon, kvalita. Stroj posiela informáciu o stave nezávisle od človeka a ten popisuje prestoje, dôvody straty výkonu a cez dotykový panel zmenu sortimentu do normy a nad normu.

 Návratnosť Vašej investície: do 6 mesiacov.

 Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF alebo tu: Monitoring výroby.

 Dochádzka na pracovisko/Riadenie pracovníkov

Aplikácia slúži pre evidenciu pohybu pracovníkov na pracoviskách. Výstupom je pracovný denník, ďalej spracovaný do mesačného reportu ako podklad pre mzdy. Aplikácia zahŕňa plánovanie práce, migráciu, evidenciu v teréne cez tablet (napr. zber v sade). Dôraz sa kladie na jednoduché založenie pracovníka, prihlásenie RFID, iButton, NFC čipmi. V rozšírenej verzii dokáže vyhodnocovať úkolové odmeňovanie podľa času a odvedeného výkonu.

Návratnosť Vašej investície: od 3 do 6 mesiacov.

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

 Váženie materiálu

Aplikácia podporuje širokú škálu váh na trhu. Máme skúsenosti so všetkými renomovanými dodávateľmi váhových systémov na Slovensku. V súčasnosti je funkčných cez 300 pracovísk, ktoré využívajú tento produkt. Či už sú to váhy laboratórne, váhy na mikrokomponenty, alebo tenzometrické silo váhy a mostové váhy na kontrolných stanovištiach.

Aplikácia podporuje 4 varianty:

 • Príjem materiálu (Váženka)
 • Dávkovanie a balíčkovanie s tlačou etikiet
 • Receptúrové váženie
 • Vychystávanie a kontrolné váženie

Návratnosť Vašej investície: od 3 do 6 mesiacov.

Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Datasheet vo formáte PDF

Komplexný MES Systém

Keď Vám moduly optiMES nestačia, je možné systém rozšíriť na plnohodnotný na Vaše procesy upraviteľný MES systém. 

 

Viac informácií tu: DATANOVA MES Systém 

HORE