Riadenie a efektivita pracovníkov

Čo rieši štandardná aplikácia – Riadenie a efektivita pracovníkov?

Aplikácia umožňuje kompletnú evidenciu pracovísk a osôb a vzťahy medzi nimi. Cez manažérskeho klienta založíte sledovaných pracovníkov(alebo ich importnete z excelu, nadradeného ERP), priradíte im zaradenie, práva a priradíte im čip(kartu, NFC nálepku, RFID tag). Následne pracoviskám určíte zmenovosť prevádzky podľa kalendára, priradíte povolené čipy. Pracovníci sa prihlasujú k pracovisku priložením čipu, prípadne uvedú zakázku na ktorej idú pracovať, činnosť ktorú vykonávajú, prestoje, ktoré ich zastihli počas práce. V prípade potreby odvedú výrobok priamo na dotykovom panely. Je možné sledovať pohyb medzi pracoviskami. Pracovník môže na dotykovom pracovisku uvádzať aj spotrebovaný materiál na výrobok.

Výstupom je pracovný denník pracovníka, resp. mesačný denník v podobe.

Manažér následne cez reportingového klienta získava kompletný prehľad o pracovníkoch, pohybe, činnostiach, výkone, získava podklad pre úkolové mzdy podľa času alebo výkonu. Takisto porovnávacie reporty a manažérske PDF reporty pre vyvesenie na nástenku. Manažér má možnosť korigovať údaje a vytvárať sumárne reporty.

V neposlednom rade aplikácia dokáže jednoduchým spôsobom prezentovať už schválené dáta do ostatných systémov v organizácii, spravidla mzdový softvér, alebo ERP systém.

Aplikácia v rozšírenej verzii podporuje alternatívne zdroje dát, ako sú dochádzkové systémy, komunikácia so strojom na pracovisku vrátane automatizovaného odvodu a merania času. Mobilná verzia dochádzky funguje na tablete v teréne. Je možné vzdialene zadelovať prácu pracovníkom, merať dĺžku času operácií a odvedené množstvo, sledovať dodržiavanie noriem a tak vytvárať podklady pre úkolové odmeňovanie, prípadne reporty OEE.

Z čoho sa skladá aplikácia pre dochádzku na pracovisko?

Z užívateľského hľadiska sa DATANOVA MES skladá z častí:

 1. Aplikácia pre manažéra, ktorú nazývame tiež manažérsky klient. Je to aplikácia, ktorú si užívateľ môže otvoriť a pracovať v nej na svojom PC formou tzv. pevného klienta. Ponúka konfiguráciu systému, nastavenie užívateľských práv a podľa zakúpeného modulu rôzne nástroje, prehľady a tlačové zostavy zamerané na sprehľadnenie, rozhodovanie a kontrolu procesov.
 2. Aplikácia pre zadávanie informácií z výroby. V našej reči je to HMI klient. Táto aplikácia je zobrazená spravidla na dotykových odolných priemyselných počítačoch vo výrobe, pričom obsluha strojov a liniek do nej zadáva nevyhnutné informácie, akými je napríklad odvedenie operácie.
 3. Vizualizácia dát z výroby. Vizualizácia na veľkých TV umiestnených vo výrobe prebieha formou integrovaného miniPC, na ktorom beží klient vizualizácie. Vizualizácia má za úlohu sprehľadniť pracovníkom vo výrobe aktuálne bežiaci proces tak, aby mohli reagovať na pokles výkonu či kvality veľmi rýchlo. Preto sa spravidla aktualizuje každých 5s.
 4. Alertingový výstup. Upozorňuje, že operácia mala byť vykonaná, usmerňuje prácu, riadi evidenciu nezhodných výrobkov, poskytuje informáciu o blížiacom sa nedostatku materiálu. Prevedenie je spravidla formou semaforu, sirény, správy na dotykovom panely, SMS alebo e-mail správy.

Zariadenia:

 1. Dotykový panel ELCOM s RFID, iButton, alebo NFC čítačkou alebo Vami dodaný počítač s uvedenou čítačkou.
 2. Tablet s OS Windows 10 s integrovaným 3G/LTE

 

Čo je potrebné, aby sme mohli nainštalovať aplikáciu vo Vašej spoločnosti?

 1. Mať funkčnú lokálnu sieť (ethernet, WiFi, Industrial WiFi) vo výrobe pre potreby zberu dát zo strojov, pre zobrazenie vizualizácie na TV a tiež pre chod dotykového klienta.
 2. Server, na ktorý nám viete dať prístup, aby sa do jeho databázy mohli ukladať dáta, aby na ňom bežali jadrá aplikácií. Pokiaľ nemáte voľný server, ponúkame pripravený Mikroserver za výhodných podmienok.
 3. V prípade prístupu z terénu mimo dosah lokálnej siete aj dostupný web server, alebo VPN spojenie do organizácie.

 

Aké rozšírenia je možné dokúpiť?

Počas nášho vývoja sme zabezpečili našim systémom nielen kompletné  procesy vo výrobe, ale čiastočne aj obchodno-skladové procesy. Každý z modulov DATANOVA MES sa skladá zo štandardnej funkcionality a doplnkovej výbavy formou rozšírenia(Add-onu). Ďalším krokom implementácie sú programové úpravy a reporting na mieru, ktoré vieme ponúknuť až po úspešnej implementácii štandardnej a doplnkovej časti. Systém sa následne dokáže prispôsobiť Vašim potrebám a procesným zmenám, je škálovateľný v počte modulov, počte užívateľov, serverov, pripojených zariadení.

DATANOVA - Dochádzka na pracovisko sa skladá z nasledovných modulov:

 

  •  Štandardný modul:
   • Manažérsky klient bez obmedzenia počtu užívateľov, čipov v rozsahu štandardu popísaného vyššie.
   • 1 Licencia pre dotykový panel + panel
   • Základný reporting a možnosť importu a exportu dát
  •  Addon(Rozšírenia):
   • Prídavné zariadenia:
    • Klient pre Tablet + Tablet s 3G
    • Klient pre Dotykový panel + Panel
    • Vizualizácia na veľkoplošnej obrazovke
   • Úkolové odmeňovanie
   • Riadenie činností – zadeľovanie práce
  •  Custom(zakázkové úpravy):
   • Integrácia na ERP systém
   • Integrácia na systémy a zdroje dát tretích strán
   • Integrácia na stroje
   • Ďalšie požiadavky podľa zadania zákazníka

 

Ako pomáha optiMES naším zákazníkom?

Najdôležitejšími prínosmi implementácie tejto aplikácie je prehľad o pohybe pracovníkov, skutočný produktívny čas, meranie času na výrobu výrobku a dodržiavanie noriem. Aplikácia šetrí čas pri evidencii osôb, odbúrava sa potreba papierovej evidencie a následného prepisovania do excelov. Homogenizuje sa evidencia medzi pracoviskami. Manažér má prehľad o plnení úloh.

Na základe konzultácii s našimi zákazníkmi vieme potvrdiť signifikantný prínos aplikácie, zníženie stresu pri spracovaní podkladov a obojstranne preukazný spôsob evidencie, ktorý akceptujú aj pracovníci aj manažment,  nevzniká neželaná chybovosť, resp. napadnuteľný spôsob odmeňovania.

HORE