Váženie materiálu

Riešenie ponúkame v nasledovných variantách:

Varianta „Dávkovanie“: Pracovník aktivuje danú výrobnú objednávku, otvorí sa mu predpis: počet dávok, požadované obaly a požadované etikety pre zákazníka. Následne položí prázdny obal na váhu. Váha automaticky detekuje obal a sama sa odtaruje. Pracovník nadávkuje požadované množstvo (kontrola na tolerancie zdola a zhora) a po dokončení potvrdí tlačítkom. Na pripravenej tlačiarni štítkov sa vytlačí správny štítok so šaržou, čiarovým kódom a presnou hmotnosťou. Odoberie obal a systém čaká na ďalšiu dávku do počtu naplánovaných.

Varianta: „Receptúrové váženie“: Pracovník pomocou váhy realizuje presné váženie komponent podľa receptúry a doplňuje informácie o spotrebovaných šaržiach. Systém podporuje všetky varianty, ktoré pri vážení môžu nastať: opakované tarovanie, dovažovanie, viacnásobné váženie väčšej komponenty, podmienené poradie váženia, kontrola tolerancií váženia.

Varianta: „Príjem materiálu“: Pracovník zakladá nový príjem s údajmi o dodávateľovi, ŠPZ atď. Následne vyvažuje jednotlivé palety(koše/prepravky) a po odvážení lepí na paletu príjmový štítok s čiarovým kódom palety, netto hmotnosťou  a s jedinečným číslom váženky(resp. príjmu materiálu). Súčasne pri odvážení vyberá obal v ktorom materiál(prehľad vratných a nevratných obalov) prišiel a prípadne koriguje jeho taru, aby systém zapísal NETTO hmotnosť.

Varianta „Vychystávanie a kontrolné váženie“: Pracovník podľa plánu výroby, ktorý vidí na dotykovom paneli vychystáva požadovaný tovar podľa baliaceho predpisu, resp. vyberá obaly na výstupe. Položením na váhu systém kontroluje NETTO hmotnosť palety voči predpisu z plánu výroby.  

Manažérsky klient:

Manažér spravidla definuje výrobky a ich komponenty, požadované obaly a baliace listy, vzhľad štítku, čiarový kód. Následne môže definovať požadované dávky a výrobné množstvá(jednoduchý denný/týždenný  výrobný plán) a ich šarže a zaradiť ich na prípravu.

Reporting poskytuje sumáre podľa spotreby, výroby, šarží, výrobkov, umožňuje exporty atestov kvality dávkovania, takisto zhodnotenie plánu.

Návratnosť Vašej investície: od 3 do 6 mesiacov.

Z čoho sa skladá riešenie?

 1. Aplikácia pre manažéra: ktorú nazývame tiež manažérsky klient. Je to aplikácia, ktorú si užívateľ môže otvoriť a pracovať v nej na svojom PC formou tzv. pevného klienta. Ponúka konfiguráciu systému, nastavenie užívateľských práv a podľa zakúpeného modulu rôzne nástroje, prehľady a tlačové zostavy zamerané na sprehľadnenie, rozhodovanie a kontrolu procesov.
 1. Aplikácia pre tablet: Táto aplikácia je zobrazená spravidla na dotykových odolných priemyselných počítačoch vo výrobe, pričom pracovníci do nej zadávajú nevyhnutné informácie, akými je napríklad odvedenie operácie, šaržu. Tablet je spravidla spojený s váhou káblom cez RS232, alebo cez rádio(napríklad ak je tablet na vozíku, dosah 150m).
 2. MikroServer: Je voliteľná súčasť. Pokiaľ uvažujete viac pracovísk pre váženie a požadujete automatizované vyhodnocovanie a notifikácie, tak server odporúčame. Buď už server máte a poskytnete nám miesto, alebo ponúkame krabicové riešenie. V jednoduchom použití bez servera je dotykový panel súčasne aj serverom.

HW Zariadenia:

 1. Dotykový panel/tablet:
  1. 15“ ELCOM UNIQ 150, IP 67
  2. 8“ ELVAC IP67
 2. Tlačiareň pre tlač štítkov Zebra – viac prevedení
 3. Váha – podporujeme širokú škálu váh napr. DINI ARGEO, KERN, SOEHNLE, CAS, DIGI, METLER TOLEDO, silo váhy(tanky na váhach) s tenzometrami.
 4. Mikroserver

Aké rozšírenia je možné dokúpiť?

 • Štandardný modul vybranej varianty obsahuje:
  • Licencia pre 1 pripojenú váhu
  • Licencia pre 1 dotykový tablet
  • Manažérsky klient bez obmedzenia počtu užívateľov
 • Addon(Rozšírenia):
  • Každý ďalší tablet alebo váha (aj viac váh k 1 tabletu)
  • Výrobný plán
  • HACCP kontrolný automatický proces
  • Notifikácie emailom
  • Podpora dynamického váženia
  • Technologické karty
 • Custom(zakázkové úpravy):
  • Integrácia na ERP systém
  • Integrácia špeciálnych váh a ďalších zariadení

 

HORE