Pohyb materiálu

Čo rieši štandardná aplikácia – Odvod vo výrobe?

Na základe vytvoreného číselníka materiálov, polotovarov a výrobkov dokážete vytlačiť čiarové kódy. Následne je možné(nie je nutné) založiť normu(receptúru, kusovník, postupnosť operácií) pre výrobok, baliaci predpis, formát štítku pre balenie(výrobok, prepravka, paleta). Z excelu, alebo z nadradeného ERP do systému cez CTRL +V vložíte spravidla týždenný plán výrobkov(alebo objednávok), na základnej obrazovke prípadne  zoradíte v jednoduchom plánovaní výrobu a priradíte stroje. Pre aktuálnu výrobu operátorom zo systému vytlačíte sprievodku/poradovník, resp. baliaci predpis s čiarovým kódom, alebo ho v prípade vizualizácie alebo dotykového panela len necháte aktivovať na obrazovke. Pracovník používa čítačku čiarových kódov, kde skenuje na výrobok spotrebovaný materiál, na strane výrobku zasa zabalené výrobky, paletové štítky. Čítačka zvukovými signálmi, informáciou na displeji a farbou navádza na ďalší krok. Napr. v prípade balenia uvádza potrebný počet výrobkov do prepravky, skenovaním zaznamenáva získane seriové čísla, alebo naskenovaním odvediete celú sériu, paletu. Štítky na výrobky je možné tlačiť dopredu(do rolky), resp. štítok môže byť tlačený priamo na pracovisku pri odvedení.

Z čoho sa skladá aplikácia pre odvod vo výrobe?

Z užívateľského hľadiska sa DATANOVA MES skladá z častí:

 1. Aplikácia pre manažéra, ktorú nazývame tiež manažérsky klient. Je to aplikácia, ktorú si užívateľ môže otvoriť a pracovať v nej na svojom PC formou tzv. pevného klienta. Ponúka konfiguráciu systému, nastavenie užívateľských práv a podľa zakúpeného modulu rôzne nástroje, prehľady a tlačové zostavy zamerané na sprehľadnenie, rozhodovanie a kontrolu rôznych procesov.
 2. Aplikácia pre zadávanie informácií z výroby. V našej reči je to HMI klient. Táto aplikácia je zobrazená spravidla na dotykových odolných priemyselných počítačoch vo výrobe, pričom obsluha strojov a liniek do nej zadáva nevyhnutné informácie, akými je napríklad odvedenie operácie.
 3. Vizualizácia dát z výroby. Vizualizácia na veľkých TV umiestnených vo výrobe prebieha formou integrovaného miniPC, na ktorom beží klient vizualizácie. Vizualizácia má za úlohu sprehľadniť pracovníkom vo výrobe aktuálne bežiaci proces tak, aby mohli reagovať na pokles výkonu či kvality veľmi rýchlo. Preto sa spravidla aktualizuje každých 5s.
 4. Alertingový výstup. Upozorňuje, že operácia mala byť vykonaná, usmerňuje prácu, riadi evidenciu nezhodných výrobkov, poskytuje informáciu o blížiacom sa nedostatku materiálu. Prevedenie je spravidla formou semaforu, sirény, správy na dotykovom panely, SMS alebo e-mail správy.

Zariadenia:

 1. Čítačka čiarových kódov DATALOGIC – Rádiová s dosahom 150 metrov v prostredí so strojmi
 2. Dotykový panel ELCOM alebo lacnejšia/drahšia priemyselná náhrada
 3. Tlačiareň čiarových kódov ZEBRA

 

Čo je potrebné, aby sme mohli nainštalovať aplikáciu vo Vašej spoločnosti?

 1. Mať funkčnú lokálnu sieť (ethernet, WiFi, Industrial WiFi) vo výrobe pre potreby zberu dát zo strojov, pre zobrazenie vizualizácie na TV a tiež pre chod HMI klienta.
 2. Server, na ktorý nám viete dať prístup, aby sa do jeho databázy mohli ukladať dáta, aby na ňom bežali jadrá aplikácií.

 

Aké rozšírenia je možné dokúpiť?

Počas nášho vývoja sme zabezpečili našim systémom nielen kompletné  procesy vo výrobe, ale čiastočne aj obchodno-skladové procesy. Každý z modulov DATANOVA MES sa skladá zo štandardnej funkcionality a doplnkovej výbavy formou rozšírenia(Add-onu). Ďalším krokom implementácie sú programové úpravy a reporting na mieru, ktoré vieme ponúknuť až po úspešnej implementácii štandardnej a doplnkovej časti. Systém sa následne dokáže prispôsobiť Vašim potrebám a procesným zmenám, je škálovateľný v počte modulov, počte užívateľov, serverov, pripojených zariadení.

DATANOVA Confirmation sa skladá z nasledovných modulov:

 

  •  Štandardný modul:
   • Spotreba do výroby
   • Príjem z výroby
   • Balenie a spotreba obalov vo výrobe
   • Základný reporting a manažérsky klient bez obmedzenia počtu prístupov
   • Podpora 1 tlačiarne a 1 čítačky
  •  Addon(Rozšírenia):
   • Prídavné zariadenia:
    • Ďalšie tlačiarne a čítačky
    • Vizualizácia na veľkoplošnej obrazovke
    • Dotykový panel pre odvod operácií a materiálu
   • Štítkovanie  SSCC alebo Databar, čítanie dodávateľských EAN
   • Vysledovateľnosť vo výrobe
   • Sledovanie dostatku materiálu
   • Notifikácie SMS, email
   • Expedícia a nakládka tovaru čítačkou 
   • Príjem tovaru čítačkou
   • Inventúra a evidenčná inventúra čítačkou
   • Integrovaný OLAP reporting
   • Medziskladové prevody čítačkou
   • Váženie na vstupe a kontrolné váženie na výstupe
   • Sklady Základ - Technologické, medzioperačné, materiálové, expedičné
   • Sklady Komplet - pozičné a paletové sklady, šaržovanie a parametrizácia tovaru, kompletáž a predruhovanie 
  •  Custom(zakázkové úpravy):
   • Integrácia na ERP systém
   • Material Tracking
   • Supermarkety, Feedery
   • Automatizované baliace pracoviská: paletizéry, robotizované baličky
   • Mobilná aplikácia pre odvod v teréne pre Android cez 3G plus offline režim

 

Ako pomáha DATANOVA MES naším zákazníkom?

Najdôležitejšími prínosmi implementácie DATANOVA MES systému sú kontrola nad procesmi vo výrobe a zvýšenie produktivity. Na základe konzultácii s našimi zákazníkmi sa nárast ich produktivity po nasadení DATANOVA MES pohybuje okolo 5%. Rovnako dôležitým prínosom je minimalizácia ľudského faktora pri evidencii vo výrobe, zníženie prestojov a prehľad o dianí vo výrobe.

HORE