Riadenie kvality a mobilná kvalita

Čo rieši aplikácia DATANOVA Mobilná kvalita?

Pracovník na mobilnom telefóne so systémom Android/iOS sa prihlási do systému meno a heslom, alebo QR kódom. Následne skenuje alebo vpíše číslo sledovanej šarže. Pre danú šaržu vyplní požadované parametre, ktoré platia pre danú skupinu materiálov, výrobkov. Pomocou aplikácie zhotoví fotodokumentáciu. Hotový protokol(atest) sa ukladá na serveri aj fotografiami priamo k meranej šarži.

Manažér následne cez integrovaný reporting vyhodocuje kvalitu, parametre, definuje si dodávateľov, tlačí atesty k šaržiam, sleduje trvanie tvorby protokolov, rieši nápravné opatrenia a reklamácie šarží. Aplikácia má vstavaný OLAP reporting, takže pravidlá pre vyhodnotenie si manažér vie sám stanoviť, prípadne vie si ich zobraziť vo forme grafu, exporty do XLS, CSV, PDF.

Tvorba protokolov dokáže fungovať aj v Offline režime, ak je práve mobil mimo dosah WIFi alebo 3G. Takisto pracuje aj v teréne prostredníctvom mobilných dát 3G.

Import číselníkov je spravidla CTRL+V z excelu. Manažér si definuje skupinu meraných parametrov, ich limitné hodnoty.

 

Z čoho sa skladá Mobilná kvalita?

Z užívateľského pohľadu sa aplikácia delí na 3 časti:

 1. Aplikácia pre manažéra, ktorú nazývame tiež manažérsky klient. Je to aplikácia, ktorú si užívateľ môže otvoriť a pracovať v nej na svojom PC formou tzv. pevného klienta. Ponúka konfiguráciu systému, nastavenie užívateľských práv a podľa zakúpeného modulu rôzne nástroje, prehľady a tlačové zostavy zamerané na sprehľadnenie, rozhodovanie a kontrolu rôznych procesov.
 2. Mobilná Aplikácia pre zadávanie informácií z výroby. Podporujeme Android 5 a vyšší alebo iOS.
 3. Alertingový výstup. V prípade definovanej anomálie generuje mail alebo SMS na vybrané oddelenie s reklamáciou alebo požiadavkou na nápravné opatrenie. Toto vyžaduje buď mať založenú emailovú schránku(napr. google účet) alebo SMS bránu v prípade SMS.

Čo je potrebné, aby sme mohli implementovať aplikáciu vo Vašej spoločnosti?

Pre fungovanie DATANOVA MES systému je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné požiadavky:

 1. Mať funkčnú WiFi sieť, alebo dosah 3G/LTE v priestore, kde sa bude meranie vykonávať.
 2. Server, na ktorý nám viete dať prístup, aby sa do jeho databázy mohli ukladať dáta, aby na ňom bežali jadrá aplikácií.

 

Aké rozšírenia je možné dokúpiť?

Počas nášho vývoja sme zabezpečili našim systémom nielen kompletné  procesy vo výrobe, ale čiastočne aj obchodno-skladové procesy. Každý z modulov DATANOVA MES sa skladá zo štandardnej funkcionality a doplnkovej výbavy formou rozšírenia(Add-onu). Ďalším krokom implementácie sú programové úpravy a reporting na mieru, ktoré vieme ponúknuť až po úspešnej implementácii štandardnej a doplnkovej časti. Systém sa následne dokáže prispôsobiť Vašim potrebám a procesným zmenám, je škálovateľný v počte modulov, počte užívateľov, serverov, pripojených zariadení.

  •  Štandardný modul:
   • Manažérsky klient bez obmedzenia počtu užívateľov v rozsahu štandardu popísaného vyššie.
   • 1 Licencia pre mobilný telefón
   • Štandardný reporting a centrálna databáza
   • Integrovaný OLAP reporting
  •  Addon(Rozšírenia):
   • Ďalšie zariadenia:
    • Ďalší mobilný telefón
    •  
   • Notifikácie SMS, email + SMS brána + 3 základné notifikácie
   • Výrobné zakázky a medzioperačná kontrola kvality
   • Prevádzkový denník stroja alebo pracovníka
   • Technologické karty a limity, sledovanie anomálií v procese
   • Atesty šarží vo výrobe
  •  Custom(zakázkové úpravy):
   • Integrácia na ERP systém
   • Ďalšie požiadavky podľa zadania zákazníka

 

Ako pomáha aplikácia naším zákazníkom?

Najdôležitejšími prínosmi implementácie optiMES systému sú kontrola nad kvalitou vo výrobe a zvýšenie produktivity kvalitárov.

Na základe konzultácii s našimi zákazníkmi sa nárast ich produktivity po nasadení aplikácie  v priemere dvojnásobil alebo zviacnásobil. Takisto notifikácie zrýchlili reklamácie a odbúrali sa nákupy nevhodného materiálu.

HORE