V rámci noviniek by sme Vám radi predstavili niektoré špecifické aplikácie systému MES. 

Read More

V rámci noviniek by sme Vám radi predstavili niektoré špecifické aplikácie systému MES. Dynamické váženie z nášho pohľadu znamená váženie tovaru v sile, do ktorého na jednej strane materiál priteká a a druhej v rovnakom čase odoberá. Tu si asi každý povie, že to sa dá vyriešiť jednoducho tak, že meriame viac hmotností - jednu ako aktuálnu hmotnosť sila s materiálom a druhú priebežné váženie materiálu(alebo prietok) na výstupe. Čo ale v prípade, že výstupom je priestorovo obmedzené prostredie bez možnosti aplikácie tohto princípu a výstup je neustále kontinuálny? Dá sa to vyhodnotiť inak? Samozrejme.

Read More

Chceme sa Vám týmto poďakovať za spoluprácu v uplynulom roku, za spoločnú dôveru a možnosť rozvíjať naše i Vaše myšlienky.

Pretože vďaka Vám sme:

Read More

Realizovali sme komplexný riadiaci systém pre výrobu, nákup, predaj, kompltácia/balenie, vysledovateľnost, sklady, kvalita a prepojenie na ERP systém, safety systémy, prepojenie na kompresorovňu, čpavkové hospodárstvo, kotolňu, tepelné hospodárstvo. 
Cieľom projektu bolo nasadiť všetky bussiness cricital výrobné procesy na novú platformu spĺňajúcu štandardy modernej potravinárskej výroby.

Viac...

IMAG0800

Časti riadiaceho systému Siemens S7 1200 pre riadenie a indikáciu stavov hladín prietokov s použitím snímačov tlakov Sick pre snímanie hladiny v nádržiach a meračov prietoku Badgermeter pre kontrolu pretečeného množstva.
Pre operátorskú úroveň riadenia sú použité dotykové panely kde je možné vo výrobných priestoroch sledovať a kontrolovať vizualizáciou celého procesu. 

Viac...

IMAG0918

V spolupráci so spoločnosťou Domat Controls sme realizovali v novootvorenom zariadení Salaš Rovná Hora meranie a reguláciu kotolní , vzduchotechnických jednotiek a reguláciu ubytovacích priestorov. 

Viac...

20140115 193955

Inštalácia vážneho pracoviska pre potravinársku výrobu - prevedenie nerez.

Viac...

 


Na obrázkoch sú zobrazené časti riadiacej infraštruktúri s riadiaceho systému pre Smart Control ktorý je produktom vývojového oddelenia pre integrovaný riadiaci systém budov.

Viac...
HORE