Euromilk

IMAG0800

Časti riadiaceho systému Siemens S7 1200 pre riadenie a indikáciu stavov hladín prietokov s použitím snímačov tlakov Sick pre snímanie hladiny v nádržiach a meračov prietoku Badgermeter pre kontrolu pretečeného množstva.
Pre operátorskú úroveň riadenia sú použité dotykové panely kde je možné vo výrobných priestoroch sledovať a kontrolovať vizualizáciou celého procesu. 

 Riadiaci systém riadi a vyhodnocuje všetky stavy a komunikuje s MES a ERP systémom v pyramídovom modely riadenia podniku ako celku.
E 2                                     

E 1

HORE