Salaš Rovná Hora

IMAG0918

V spolupráci so spoločnosťou Domat Controls sme realizovali v novootvorenom zariadení Salaš Rovná Hora meranie a reguláciu kotolní , vzduchotechnických jednotiek a reguláciu ubytovacích priestorov. 

SALAS

 

Meranie a regulácia celého objektu je realizovaná  už od samotných príprav komplexne s využitím najmodernejších periférií, prvkov a riadiaceho systému ako takého. Monitoring celého zariadenia vykonáva SCADA systém ktorý umožňuje investorovi maximálne efektívne využívať energetické zdroje objektu. 
 
 Vybavenie kotolne zahrňuje kotle na tuhé palivo, elektrokotle a tepelné čerpadlá. Všetky tieto zdroje tepla sú maximálne efektívne využivané a prebytočná energia je akumulovaná v akumulačnej nádrži. Všetky vetvy vykurovacieho systému sú riadené ekvitermickou reguláciou. Celý riadiaci proces zabezbečuje cenrálna riadiaca jednotka IPLC rady 300.Vzduchotechnické jednotky sú vybavené frekvenčnými meničmi ktoré riadia podľa požiadaviek otáčky ventilátorov na prívode aj odsávaní a tak zabezpečujú prísun a odvod vzduchu v aktuálne požadovanom objeme. V priestoroch kuchynských zariadení sú navyše inštalované snímače vlhkosti. Súčasťou vzduchotechnických jednotiek sú aj tepelné výmenníky pre ohrev privádzaného vzduchu.
 
 Vo všetkých ubytovacích ako aj spoločenských priestoroch sú použité priestorové regulátory s displejom UI011 ktoré zabezpečujú operatívnu zmenu požadovanej teploty. Regulátor umožňuje rôzne režimy v nastavení teplôt .Hostia ktorý využívajú ubytovacie služby tohto zariadenia tak môžu využívať  ubytovacie priestory v maximálne komfortných podmienkach. 
 
 Všetky okruhy podlahového vykurovania sú naviac vybavené teplotnými snímačmi HTF PT1000 vďaka ktorým riadiaci algoritmus zabezpečuje konštantnú príjemne pocitovú teplotu podlahy.

 

 

 

 

HORE