Highlights v roku 2017

Chceme sa Vám týmto poďakovať za spoluprácu v uplynulom roku, za spoločnú dôveru a možnosť rozvíjať naše i Vaše myšlienky.

Pretože vďaka Vám sme:

  • Industry 4.0 - integrovali sme 2000t lisy v automotive do systému OEE a vytvorili realtime veľkoplošnú vizualizačnú a KPI platformu naprieč celou výrobou. Systém sme následne rozšírili na ďalších 41 prevažne robotizovaných pracovísk rozmiestnených vo viacerých lokalitách na Slovensku.
  • Safe - po širokých skúsenostiach z váhovými systémami sme spolu s našim zakazníkom dostali moznosť realizovať prvé nasadenie vážneho systému v legislatívne kontrolovanom výbušnom prostredí ATEX2 formou “bezdotykového” kontinuálneho dávkovania obohateného o procesné workflow cez Ex čítačky a zariadenia.
  • Eko - v prostredí recyklačného pracoviska na zhodnocovanie odpadu sme spoločnými silami zvládli totálnu integráciu strojov pre recykláciu odpadu, taktiež dynamické váženie velkoobjemoveho sila na výstupe.
  • Mobile – dostali sme možnosť nasadiť pilotný projekt procesne orientovaného mobilného riesenia vo výrobe na platformách Android, iOS. Systém pomáha zefektívňovať meranie kvality, checklisty, okamžite prepájať fotodokumentaciu medzi aplikáciami, notifikovať a analyzovať materiál naprieč výrobou.
  • Clean - úspešne sme realizovali komplexný systém viacfázoveho automatizovaného CIP procesu v potravinárskej vyrobe podla posledných platných smerníc v medzinárodnom prostredí, vrátane kompletnej HW technológie a know-how.
  • BigData – vďaka Vám sme realizovali projekt zberu, analýzy a BI reportingu stoviek zariadeni rozmiestnenych naprieč Slovenskom a prevádzkujeme hybridné dátové sklady pre Big Data a NoSQL analýzu dat v spojení s heuristickou štatistikou veľkoobjemových PLC dát.
  • Data driven Manufacturing - realizovali sme procesnú automatizaciu v oceliarskom priemysle, kde sme procesy očistili o ľudský faktor a skutočnú výrobu teraz “drajvujú” naše dáta v reálnom čase zberané zo strojov.
  • Autonómni aj trocha prediktívni - modul servisu a udrzby integrujeme s dátami zo strojov a súčasne riadime autonómnu údržbu strojov formou nutených kontrol. Servis už nie je len kartotéka zásahov, dokumentov a pripomienkovačov, ale aj inteligentný proces prepojený naprieč viacerými systémami, zdrojmi a ľudskými interakciami.
  • Technologicky progresívni – s podporou dodávateľa sme pripravili modul „DATANOVA Robotics“, vďaka ktorému teraz dokážeme pomocou kolaboratívnych robotov(cobotov) odmanipulovať materiál alebo balenie na paletu, či medzi operáciami. Náš systém sa tak dostáva viac do pohybu a fyzického sveta.
  • AI – integrujeme naše riešenia prevažne v heterogénnych prostrediach výroby, kde sa nám darí do procesov vkladať prínosné prvky fuzzy logiky, prvky umelej inteligencie a moderných konceptov hromadnej obsluhy, IoT riadenia, čím posúvame možnosti našej MES technológie stále ďalej na úroveň svetovej špičky.    
HORE