Dynamické váženie veľkoobjemových síl

V rámci noviniek by sme Vám radi predstavili niektoré špecifické aplikácie systému MES. Dynamické váženie z nášho pohľadu znamená váženie tovaru v sile, do ktorého na jednej strane materiál priteká a a druhej v rovnakom čase odoberá. Tu si asi každý povie, že to sa dá vyriešiť jednoducho tak, že meriame viac hmotností - jednu ako aktuálnu hmotnosť sila s materiálom a druhú priebežné váženie materiálu(alebo prietok) na výstupe. Čo ale v prípade, že výstupom je priestorovo obmedzené prostredie bez možnosti aplikácie tohto princípu a výstup je neustále kontinuálny? Dá sa to vyhodnotiť inak? Samozrejme.

 

Je to len o použití správnej interpretácie získaných dát. Pokiaľ je nasadená správna senzorika vo výrobnom procese(klapky na výstupe, otáčky závitoviek atď.), ktorá sleduje tok a charakter materiálu, prevádzkové parametre a veličiny prostredia, tak je možné spojením z aktuálnou hmotnosťou materiálu v sile vypočítať úplne presne výstup a takisto výkony na výstupe. 

Výhodou riešenia je, že je možné realizovať v kontinuálnej výrobe, kde nie je možné tok materiálu prerušovať za účelom získavania aktuálnych hmotností ani použiť výstupné dávkovače.

 

HORE