Predstavujeme modul: Sklady trochu inak

V rámci noviniek by sme Vám radi predstavili niektoré špecifické aplikácie systému MES. 

 Skladové hospodárstvo je súčasťou hádam už každého informačného systému na trhu. Ale aj takto všeobecný modul sa dá case by case ohýbať rôznymi smermi, či už prvkami WMS, alebo špecifickými požiadavkami na skladovanie.

Mohol by som začať výpočtami úbytkov v čase, rôzne možnosti odstavenia tovaru mimo dispozičné množstvo, šaržovanie, vekovanie, zónovanie, konsignácie, rôzne mobilné nadstavby, FEFO sklady atď atď.

Jednu vec som si ale za tie roky všimol a pritom je to samozrejmé. Skladové systémy sa nechávajú spútavať rôznymi požiadavkami na prepojenie s ďalšími modulmi, ako je Nákup, Predaj, Financie, materiálová spotreba do výroby a podobne. Často to končí tak, že s jednoduchých postupov a v podstate primitívnej skladovej logiky vzniká pomerne robustný nástroj, ktorý musí myslieť na mnohé aspekty pridružených procesov. 

Stráca sa tak ale pružnosť, ktorou disponujú v základe. Sklad má poskytovať prehľad, ktorý odzrkadľuje skutočnosť materiálového pohybu. Nič viac, nič menej. A materiálový pohyb je transakcia. Transakcia medzi skladmi, alebo medzi skladovým a iným biznis procesom.

Tak prečo vlastne vzniká potreba vytvárať skladové doklady? Prečo vzniká doklad, pokiaľ je iniciovaný iným dokladom, napr. dodacím listom, objednávkou, rezerváciou? Kvôli účtovaniu? Veď účtovníctvu je úplne jedno v akých čiastkach sa naplní príslušný účet a koľkými záznamami to bolo realizované. 

V transakčnom systéme je hlavička skladového dokladu prežitkom. Hlavičku tvorí proces, ktorý inicioval skladový pohyb a tým aj mzenu stavu na zásobe. Tak ako sú prežitkom aj samotné položky. Nie je nutné skupinkovať tovar do skladových kariet a každý pohyb popisovať dokladom. To je len zbytočný luxus navyše. Dôležité je, že zmena na sklade bola zaznamenaná, že došlo k množstevnej a cenovej úprave, že boli dodržané podmienky pre vyskladnenie a že v každom momente je stav zásob preukazný.  

 

HORE