DATANOVA

O nás

Ing. Tomáš Rodný, MSc., PhD. - autor riešenia, R&D

Vyštudoval som Technickú fakultu SPU v Nitre v obore Informatika a Automatizácia, Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v obore Podnikový manažment. PhD som získal v obore Kvalita produkcie s dizertáciou na tému Optimalizácia procesov a efektivita rozhodovania použitím fuzzy logiky a teórie hromadnej obsluhy.

Pôsobil som ako externý konzultant vo viacerých spoločnostiach zaoberajúcich sa implementáciou podnikových systémov. Už počas tejto praxe som si uvedomoval nedostatky existujúcich informačných systémov vytvorených pre riadenie business procesov. Chcel som, aby zákazník získal riešenie, ktoré nebude len lepšou kalkulačkou a triedičkou dokladov, ale pomôže mu skutočne riešiť podnikové problémy real-time a nebol zbytočne komplikovaný. Už počas PHD štúdií sme vytvárali v grantovom tíme prvé produkčné a výrobné systémy postavené na logike, ktorá sa nazýva Industry4.0, obohacovali sme ich o umelú inteligenciu a samoučiace algoritmy, ktoré umožňovali posunúť aplikáciu do automatizovaného dokonca až autonómneho režimu.

Zákazníci ma neustálym rozširovaním riešení dotlačili k tomu, aby som poznatky, ktoré som u nich po kúskoch implementoval, rozvinul do celistvého produktu pokrývajúceho problematiku výroby v reálnom čase. Založil som spoločnosť DATANOVA s víziou priniesť zákazníkom progresívne technológie, ktoré inovatívne spoločnosti začínajú postupne nasadzovať do produkcie a s veľkým úspechom, ako ich bussines critical procesy pre zvýšenie konkurencieschopnosti na náročných trhoch.

Vo veľmi krátkom čase sme získali viacerých strategických zákazníkov, ktorí identifikovali naše riešenie ako odpoveď na ich problémové procesy a čierne diery. Totálna integrácia výroby v spojení s automatizáciou prináša v krátkom čase veľmi uspokojivé výsledky a manažérom "raketovú" návratnosť. Naše riešenie často tvorí nutný odrazový mostík pre ďalšie optimalizačné a plánovacie systémy, systémy BI.

Ing. Jozef Zacharčok - priemyselná automatizácia a MaR

Vyštudoval som STU v Bratislave, pôsobil som na pozíciách PLC programátora, PLC a MaR integrátora, neskôr ako riadiaceho pracovníka pre projekty automatizácie vo viacerých výrobných spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí.

Ing. Daniel Pešek - riadenie projektov, obchod

Vyštudoval som SPU v Nitre. Filozofia riešení DATANOVA a prozákaznícky prístup ma presvedčili, že sa chcem stať súčasťou tejto myšlienky. Mojim cieľom je udržať a ďalej presadzovať čestný a morálny a obojstranne výhodný prístup k obchodným partnerom.    

   

   

     

  

História spoločnosti

2012
Spoločnosť DATANOVA s.r.o. bola založená skupinou IT profesionálov, ktorí spolupracovali na spoločných projektoch na platforme informačného ERP systému QI spoločnosti DC Concept a.s. od roku 2006.

2013
Definovali sme naše primárne smerovanie do oblastí technológií, automatizácie vo výrobe a integrácie s nadradenými MES a ERP systémami. Realizovali sme prvé projekty postavené na filozofii procesného inžinieringu a koncepcie Industry 4.0

2014
Poskytujeme plnohodnotné služby v oblasti informačných systémov na všetkých úrovniach riadenia podniku od automatizácie po výkazníctvo a reporting.
Rozvíjame integráciu automatizačných technológií pre priemysel, meranie a reguláciu.

2015
Rozvíjame nástroje pre real-time zber a vyhodnotenie dát z výroby. Nasadzujeme inovatívne a flexibilné riešenia v oblasti procesnej automatizácie, vývoj integračných riešení vrstiev PLC, MES, SCADA, ERP. Zriadili sme montážny tím, dielňu, pokryli sme podporné procesy pre komplexné dodávky riešení pre výrobu.

2016
Nasadzujeme naše technológie konceptu Industry4.0 primárne v oboroch automotive, potravinárstvo, spracovanie plastov.

2017

Rozšírili sme modulové portfólio systému MES na úroveň, kedy už MES stabilne v reálnom čase pokrýva všetky potrebné procesy v sériovej, kontinuálnej a kusovej výrobe u našich zákazníkov.

2018

Vytvorili sme a zaviedli koncept priemyselnej mobility, MES systém sme obohatili o procesy podporujúce Data Driven Manufacturing.

 

HORE