Spoločnosť DATANOVA s.r.o. bola založená skupinou IT profesionálov, ktorí spolupracovali na spoločných projektoch na platforme informačného systému QI spoločnosti DC Concept a.s. od roku 2006.

Nasadzujeme naše technológie konceptu Industry4.0 primárne v oboroch automotive, potravinárstvo, spracovanie plastov, recyklácia odpadu.

Definovali sme naše primárne smerovanie do oblastí technológií, automatizácie vo výrobe a integrácie s nadradenými MES a ERP systémami. Realizovali sme prvé projekty postavené na filozofii procesného inžinieringu a koncepcie Industry 4.0

Rozšírili sme modulové portfólio systému MES na úroveň, kedy už informačný systém stabilne v reálnom čase pokrýva všetky procesy v sériovej, kontinuálnej a kusovej výrobe u našich zákazníkov.

Poskytujeme plnohodnotné služby v oblasti informačných systémov na všetkých úrovniach riadenia podniku od automatizácie po výkazníctvo a reporting.
Rozvíjame integráciu automatizačných technológií pre priemysel, meranie a reguláciu.

Vytvorili sme a zaviedli koncept priemyselnej mobility, MES systém sme obohatili o procesy podporujúce Data Driven Manufacturing.

Rozvíjame nástroje pre real-time zber a vyhodnotenie dát z výroby. Nasadzujeme inovatívne a flexibilné riešenia v oblasti procesnej automatizácie, vývoj integračných riešení vrstiev PLC, MES, SCADA, ERP. Zriadili sme montážnu dielňu pre výrobu rozvádzačov, pokryli sme podporné procesy pre komplexné dodávky riešení pre výrobu.

Publikovali sme sadu produktov vychádzajúcich z MES systému a prispôsobili ich na potreby menších a stredných spoločností. Redukovali sme zložitosť, kritériá sme zamerali na vysokú pridanú hodnotu a rentabilitu pre zákazníkov. 

HORE