Inovácie a prerábky PLC riadení a rozvádzačov

Ako doplnkovú službu ponúkame možnosť migrácie už existujúcich systémov a procesov na novú platformu:

  • Výmena zastaralého riadiaceho systému stroja za nové PLC riadenie
  • Migrácia s S5 na S7 Simatic
  • Inovácia rozvádzačov riadiacich systémov na aktuálne platné normy
  • Inovácia a rozšírenie existujúcich systémov o nové prvky: HMI, senzorika, procesy.
HORE