Integrácia na informačné systémy

Naše riešenia sú postavené na integračných scenároch, ktoré sú podporované väčšinou informačných systémov, ktoré sú zdrojom dát pre naše riešenie, resp. ktorému poskytujeme dáta z nášho systému.

Podporované platformy:

  • Webové služby
  • Ethernet komunikácia - http, direct, API
  • DB komunikácia - MySQL, MSSQL, Firebird, Sybase
  • XML, CSV a iné súborové transfery
  • PROFIBUS, MODBUS, PROFINET a iné PLC protokoly
  • Bluetooth transfery
  • SMS, E-mail - prijímanie, spracovanie, odosielanie
  • Push trigger z PLC systému
HORE