Riadenie kotolní, strojovní

FotkyFoto 54172643 S

Optimálna výmena vzduchu, maximálne možné využitie účinnosti rekuperátora či správne zoptimalizovanie ochladzovania a oteplovania privádzaného vzduchu do priestorov úlohou každej vzduchotechnickej jednotky. Ak ste sa rozhodli zvýšiť kvalitu vzduchu vo vašom objekte nezabúdajte na to že okrem správnej činnosti funkcionality vzduchotechniky je potrebné aby riadenie „spolupracovalo" aj s podlahovým či radiátorovým vykurovaním.
Ak tieto mechanizmy budú pracovať nezávisle od seba dôjde tým k dodatočnému zvýšeniu prevádzkových nákladov.

Kotolne a strojovne sú „srdcom" každej budovy. Nie ste limitovaný počtom zdrojov, rozsahom čizložitosťou technológie. Od kaskádovej regulácie kotlov , riadenia viacerých zdrojov tepla a chladu,akumulácie tepla distribúcie tepla vám zabezpečíme najoptimálnejšiu reguláciu v náväznosti na maximálnu tepelnú pohodu v obytných priestoroch.

Vizualizácia procesu v TZB

Q8   Q6  
Q2 Q3 Q9
     
HORE