Procesná automatizácia

Dokážeme automatizovať štruktúrované procesy za použitia integračného systému spojeného spravidla z nasledovných komunikačných vrstiev medzi strojmi a ľuďmi, alebo M2M (machine to machine):

  • PLC vrstva plus I/O - tlačítka, semafory, HMI atď.
  • SCADA
  • HMI - interakcia s užívateľom, užívateľské terminálové panely IPC
  • Win32 aplikácie
  • HTTP web rozhrania
  • Mobile klient pre iOS, Android, Windows Mobile
  • Vizualizačné panely, streamy,m veľkoplošné screeny

 

Naše riešenie integruje všetky potrebné zdroje dát a následne spracúva výstupné, resp. rozhodovacie rutiny. Cieľom je získať efektívnu kontrolu nad procesom a minimalizovať možné chyby. Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti so systémami ERP, MES, QA dokážeme integrovať procesy v širšom kontexte a doasiahnuť tak požadovaný výsledok v zložitom pracovnom prostredí s mnohými vstupmi.

HORE