Technológia DATANOVA optiMES

Sme dlhoročným dodávateľom bussiness-critical riešení. Naše riešenia spravidla obsluhujú kritické procesy v spoločnostiach, kde sa vyžaduje vysoká dostupnosť, rýchlosť, presnosť a práca s veľkým objemom prevádzkových dát.

Naše riešenia sú postavené na princípoch:

 • Data Driven Manufacturing, kde integrované procesy strojov a ľudí vzájomne kooperujú a exaktné dáta riadia rozhodovanie v daných procesoch. Minimalizuje sa chybovosť ľudského faktora a zvyšuje sa produktivita.
 • Priemyselná mobilita - procesy sú čím ďalej tým častejšie vykonávané v pohybe, v teréne, bez dostupnosti klasického počítača. Tento princíp integruje náš systém v plnej miere vo všetkých vrstvách riešenia.
 • Bussiness Process Management - obchodné procesy sú čím ďalej tým viac dynamickejšie a to vyžaduje sytém, ktorý je flexibilný a dokáže agilne pokryť zmeny vo výrobe.  

Prostredníctvom našich riešení spájame svet strojov, ľudí a ďalších podnikových systémov za účelom vytvorenia synergického efektu, minimalizácie prestojov, informácií v správnom čase na správnom mieste. 

DATANOVA optiMES je procesne orientovaný informačný systém zameraný na riadenie výroby a podporné procesy vo výrobe. Systém je prispôsobujeme konkrétnemu integračnému scenáru na mieru.  

Aplikácie typu MES sú majú pripravené rozhranie pre komunikáciu s nadradenými ERP systémami. Aplikácie sú od ERP nezávislé, dokážu fungovať samostatne aj počas výpadku ERP systému. 

 

Zaujmavé rozšírenia optiMES systému do sveta shop flooru:

 • DATANOVA Automation - automatizované riadenie výroby: stroje a výrobné linky integrované na MES systém
 • DATANOVA Robotics - riadenie paletizérov a kolaboratívnych robotov pre manipuláciu materiálu na výstupe z výroby
 • Big Data Warehouse - paralelné spracovanie PLC signálov a transakčných dát formou hybridného dátového skladu NoSQL s master handlerom a štatistickou heuristikou.
 • DMS System - spracovanie dokumentácie v databáze 
 • Document Handler - registratúra a automatizované skenovanie a spracovanie dokumentácie DMS(vrátane podpory pobočiek), vyťažovanie dokumentov
 • Label Print Server - natívne tlače štítkov pre systémy Zebra(Zebra designer), Bizerba(Brain), Colos(Markem Imaje)
 • Weighting Server - integrované váhové systémy rôznych výrobcov, dynamické váženie, bezdotykové váženie, priemyselné váhy pre silá, dopravníky, dávkovače 
 • Barcode Reader Server - kompletné procesne orientované riadenie pomocou čítačiek DATALOGIC, ZEBRA, workflow pomocou čítačiek
 • Notification Server - posielanie mailov, SMS správ, early warning systém na úrovni PLC, MES, ERP, eskalačná matica.
 • PLC Services - konektory na PLC Siemens, B&R, Domat, Schneider Electric, online zber a vyhodnocovanie
 • Skill Matrix - evidencia školení, certifikácií, pre výrobu prepojená na čítačky a stroje, automatické požiadavky na preškolenia, degradácia levelu nepoužívaného skillu v čase 
 • RFID plugin - podpora RFID vo výrobe
 • Industrial Mobility - mobilná nadstavba pre výrobné procesy na platforme iOS, Android, Windows Mobile
 • Reporting Services - rozšírenie štandardného tlačového manažéra o PDF/XLS/XML/HTML manažérsky reporting - postprocessing a preprocessing, buffering, OLAP kocky pre BI.
 • Runtime - server umožňujúci priame riadenie výroby v reálnom čase paralelným processingom a metódami poll/push
 • SCADA plugin - prepojenie systému MES na SCADA systémy RELIANCE a PROMOTIC
 • Vizualization and Alerting - veľkoplošné obrazovky vo výrobe prepojené na OEE, plánovacie plachty, majáky, sirény, HMI
 • HMI - operátorské obrazovky na úrovni MES, priemyselné dotykové panely HMI - Weintek, Siemens, iEi, ELCOM
 • Serial Services - konektory MES systému na zariadenia protokolov RS232/485, Modbus, Logoscreeny, elektromery, ,regulátory, laboratórne prístroje, dávkovače, počítačky kusov
 • AI Process Handler - riadenie a optimalizácia  procesov formou fuzzy logiky a dolovanie signifikantných dát na základe rutín neurónovej siete bez učiaceho algoritmu a s hromadnou obsluhou.

 

Viac o systéme optiMES: Výrobný systém optiMES

 

 

Datanova optiMES - dispečingové pracovisko vo výrobe:

 

HORE