Výroba, logistika, kvalita, v teréne

OptiMES Mobile poskytuje samostatné mobilné aplikácie pre nasledovné oblasti. Mobilné aplikácie upravujeme na mieru Vašim procesom. Aplikácia poskytuje aj manažérskeho klienta pre pohodlný reporting, exporty, tlače:

 • Mobilná kvalita - checklisty a odpočty, návodky, fotodokumentácia, overovanie voči QR kódu, notifikácie emailom/SMS, reporting
 • Terénna dochádzka - plánovanie, prihlasovanie, evidencia činností, prestoje, presuny pracovníkov 
 • Mobilný sklad - príjem a expedícia, skladové pohyby, inventúra, spotreba materiálu
 • Mobilná výroba - mobilné plánovanie výroby a schedulling, mobilné riadenie výroby, prehľad strojov - OEE, aktuálny stav výroby
 • Mobilná údržba - riadenie procesu cestujúcich technikov, plánovaná údržba, zápisy, eskalácie, odpočty.   

Prečo práve naše mobilné riešenie:

 • Stabilná a overená platforma Sencha JS, responzívny klient pre Android a iOS.
 • Podpora fotiek, skenovania čiarových kódov.
 • Plne integrované na výrobný systém optiMES, spracovanie v reálnom čase.
 • Prístupové práva, práva na záznamy.
 • Manažérsky klient - prehliadanie a spracovanie Vašich mobilných dát na počítači cez vstavaný reporting podporujúci exporty, tlače a mnoho iného. 

Postup nasadenia:

 1. Nakreslíme si spolu Vašu predstavu jednotlivých obrazoviek a Vášho procesu. Budeme vychádzať zo zaužívaných procesov a nájdeme pre Vás správne riešenie pre čo najintuívnejšie používanie pre používateľov.
 2. Oživíme cloud server s Vašou databázou
 3. Naplníte si číselníky a užívateľov a práva cez manažérskeho klienta
 4. Nasadíme mobilnú aplikáciu na cloud a užívate výhody mobility.

 

 

 

HORE