Monitoring výroby

Zber dát z výroby a reporting, OEE, KPI

Pozbierame dáta a signály zo všetkých zariadení, ktoré chcete sledovať a vyhodnocovať. Máme široké skúsenosti s neinvazívnou integráciou strojov, zariadení a liniek postavených na rôznych riadiacich systémoch, alebo aj bez nich. 

Získané online dáta integrujeme, harmonizujeme a vytvárame nad dátami podrobný reporting na mieru špecifickým potrebám. OEE, KPI, early warning, alerting, OLAP pre BI.

Momentálne podporujeme zber dát podľa nasledovnej predispozície:

  • Ethernetové/RS232/RS485 protokoly: pokiaľ má stroj PLC a dokáže komunikovať cez protokol(niekedy je potrebná opcia od dodávateľa stroja), tak túto možnosť preferujeme
    • Natívne protokoly: Siemens, B&R, Fanuc
    • Obecné protokoly: Modbus, OPC DA2, OPC UA, M-bus
  • Stroj PLC má, ale nepodporuje protokol, dodávateľ je schopný vytiahnuť signál na I/O karty: pripojíme vstupy na naše zberné zariadenie, spravidla signály DI, AI.
  • Stroj PLC má, protokol ani dodávateľ nie je dostupný: digitálne signály sa dajú vyčítať cez optočleny do nášho signálneho zariadenia, ak má stroj menič, tak sa naň vieme pripojiť.
  • Stroj PLC nemá, ale má elektroniku: vtedy sa vieme pripojiť na niektoré relé, alebo na tlačítka ovládania stroja.
  • Stroj PLC nemá a nemá elektroniku: stav stroja sme schopní čítať cez merač prúdovej charakteristiky, teda príkonu a záťaže prúdu na vstupe stroja.
  • Univerzálne riešenie: merač vibrácií. Podľa charakteristiky vibrácií stroja na vybranom mieste vieme určiť pracovný takt, záťaž.

Ďalšie možnosti zberu: pozrite našu ponuku IoT senzoriky. Zber dát optiMES IoT

 

Meranie celkovej efektívnosti stroja (OEE / CEZ / CES)

Systém v reálnom čase vyhodnocuje získané signály a vytvára časovú os stroja nezávisle od ľudského faktora(RUN/STOP, straty rýchlosti). Počas prestoje operátor cez HMI dotykový panel zadáva dôvody prestoja a identifikuje doplnkové parametre pre vyhodnotenie výkonu, prípadne kvality. Vyhodnotenie stavu stroja sa riadi samostatnou logikou, ktorú je možné upraviť na základe charakteru stroja alebo linky alebo strojových skupín, prípadne fuzzy logikou alebo zákazníkom definovanými pravidlami a kritickými hodnotami.

Získaný obraz o dostupnosti stroja je možné obohatiť o zber údajov kvality(checklisty, odhlasovanie nezhodných NOK výrobkov), alebo výkon formou odhlasovania výrobkov skenovaním čítačkou, vážením, počítaním kusov, vyhodnocovaním PLC parametrov.

OEE Reporting zahŕňa prehľady a grafy v čase za človeka, zakázku, zmenu (alebo deň, vybraný dátumový rozsah, mesiac, rok), výrobok, receptúru, skupinu strojov, strojovú linku. Prehľady prestojov za uvedené dimenzie a súčasne trendy aktuálnej výroby. Súčasťiu riešenia sú aj case specific pohľady na pracovné výkony, využitie časového fondu stroja, analýzu prevádzkových dát. 

Systém disponuje notifikačnými funkciami pre včasné varovanie formou mailu, SMS, alebo vizualizačné obrazovky(veľkoplošné TV), alertingový systém pre anomálie prevádzkových signálov v procese(peak alerting).   

Systém je integrovateľný do existujúcej infraštruktúry, dokáže vyťahovať zdrojové dáta z ERP, MES a databázových systémov.

Referencie poskytneme podľa oboru a Vami požadovaných zariadení. 

Viac o produktoch DATANOVA optiMES: Výrobný systém optiMES

 

Príklad výstupov:

 

Príklad dotykového panela:

 

Príklad vizualizácie:

 

 

HORE