Riadiace PLC systémy

Spoločnosť DATANOVA s.r.o. ponúka plnohodnotnú integráciu riadenia podnikových procesov v rozsahu:

Piramida

 • Návrh, programovanie a inštalácia PLC infraštruktúry
 • Návrh, programovanie a inštalácia SCADA systémov
 • Integrácia MES systému
 • Komunikácia s nadradeným podnikovým systémom
 • Riadenie výroby/ERP systém
 

Inovatívne riešenia

 • Riadenie výroby, plnohodnotná komunikácia s PLC a OPC infraštruktúrou
 • Systémy hromadnej obsluhy a optimalizácia procesov výroby
 • Pozičné skladovanie s využitím WiFi terminálov, čítačiek čiarových kódov, RFID terminálov.
 • SAP konektory a middleware výrobných a skladových systémov
 • Napojenie IS na technologické zariadenia a prevodníky medzi systémami
 • Inteligentné riadenie a regulácia procesov výroby
 • Fuzzy logika v riadiacich a regulačných rutinách výkonného automatizačného procesu
 • Meranie a regulácia s dispečinkovou nadstavbou (SIEMENS, DOMAT, Schneider Electric)
 
 
MES ERP
 

 

Oborové riešenia

Našimi primárnymi obormi, v ktorých poskytujeme komplexné služby sú: 

 • Výroba (strojárska, potravinárska)
 • Procesná automatizácia výroby(PLC, výrobné linky, výrobné procesy)
 • Priemyselná mobilita - mobilná údržba, mobilná identifikácia
 • Servis a údržba
 • Rozbory a merania kvality
 • Skladové hospodárstvo, predaj, nákup, logistika
HORE