Technológie

 PLC systémy a Priemyselná mobilita

 Ponúkame Vám komplexné služby nasadenia celistvého výrobného systému. Preto naše služby zahŕňajú aj HW a montážne práce tzv. "riešenia na kľúč", kedy pre potreby automatizácie a integrácie vybraných procesov zabezpečíme nasledovné služby:

 • Návrh riešenia infraštruktúry
 • Výroba rozvádzačov, automatizačných prvkov, príprava serverov, kabelážne a trasové systémy
 • Naprogramovanie PLC a oživenie na mieste určenia
 • Vizualizácia formou SCADA systému
 • Integrácia na MES/ERP alebo iný systém

Cieľom je zefektívniť a zjednodušiť proces nasadenia systémov, odstrániť trecie plochy medzi dodávateľmi a fázami projektu.

Jeden dodávateľ riešenia zodpovedný za riešenie ako celok. 

 

FotkyFoto 48838140 S

Rozsah PLC služieb

 • koncepcia riadiaceho systému
 • systémy totálnej integrácie TIA
 • príprava zostáv infraštruktúry riadiacich systémov
 • inžiniering PLC systémov SIEMENS, VIPA, BERNECKER, OMRON
 • riadenie a ovládanie zariadení a technologických procesov
 • riešenie komunikácie medzi systémami rôznych výrobcov
 • tvorba riadiacich algoritmov, vizualizačného softvéru
 • budovanie dispečerských pracovísk
 • archivácia ,spracovanie a distribúcia procesných dát
 • spracovanie hlásení, alarmov
 • export procesných dát do iných systémov a sietí
 • bezdrôtová komunikácia


Kvalifikované a precízne vykonanie týchto prác je podmienkou pre kvalitné a rýchle uvedenie nového alebo inovovaného zariadenia do prevádzky a jeho minimálnej poruchovosti počas jeho životnosti.

FotkyFoto 57373351 S

Viac o riadiacich aplikáciach: Aplikácie

HORE