ZBER DÁT Z VÝROBY

Zber dát z výroby, reporting, OEE, KPI

Pozbierame dáta zo všetkých zariadení, ktoré chcete sledovať. Máme široké skúsenosti s integráciou strojov, zariadení a liniek postavených na rôznych riadiacich systémoch. Pokiaľ je stroj starší a nemá napr. PLC riadenie, tak nasadíme vlastné senzory na meranie potrebných veličín, prípadne vytiahneme z frekvenčných meničov, alebo analýzou spotreby energie na vstupe a v technológii.   

Získané online dáta integrujeme, konsolidujeme a vytvárame nad dátami podrobný reporting na mieru. OEE, KPI, early warning, alerting.

Momentálne podporujeme zber dát pre nasledovné riadiace systémy:

  • PLC - SIEMENS S5/S7/Sinumerik, B&R, Beckhoff, Schneider Electric/Modicon/TSX/, OPC DA/UA platformy, Omron, ABB,YASKAWA, DOMAT
  • Non PLC - RS232/RS485 protokoly, ethernet protokoly, zariadenia riadené jednoduchou elektronikou(relé, stykače, frekvenčné meniče, regulátory)

 

Meranie celkovej efektívnosti stroja (OEE) - DATANOVA MES - modul OEE

Systém v reálnom čase vyhodnocuje získané signály a vytvára časovú os stroja nezávisle od ľudského faktora(RUN/STOP, straty rýchlosti). Počas prestoje operátor cez HMI dotykový panel zadáva dôvody prestoja a identifikuje doplnkové parametre pre vyhodnotenie výkonu, prípadne kvality. Vyhodnotenie stavu stroja sa riadi samostatnou logikou, ktorú je možné upraviť na základe charakteru stroja alebo linky alebo strojových skupín, prípadne fuzzy logikou alebo zákazníkom definovanými pravidlami a kritickými hodnotami.

Získaný obraz o dostupnosti stroja je možné obohatiť o zber údajov kvality(checklisty, odhlasovanie nezhodných NOK výrobkov), alebo výkon formou odhlasovania výrobkov skenovaním čítačkou, vážením, počítaním kusov, vyhodnocovaním PLC parametrov.

OEE Reporting zahŕňa prehľady a grafy v čase za človeka, zakázku, zmenu(alebo deň, vybraný dátumový rozsah, mesiac, rok), výrobok, receptúru, skupinu strojov, strojovú linku. Prehľady prestojov za uvedené dimenzie a súčasne trendy aktuálnej výroby. 

Systém disponuje notifikačnými funkciami pre včasné varovanie formou mailu, SMS, alebo vizualizačné obrazovky, kde beží aktuálne OEE, trend, stav výroby.   

Systém je integrovateľný do existujúcej infraštruktúry, dokáže vyťahovať zdrojové dáta z ERP, MES a databázových systémov.

Referencie poskytneme podľa oboru a Vami požadovaných zariadení.

riadenievyroby

HORE