2016

Nasadzujeme naše technológie konceptu Industry4.0 primárne v oboroch automotive, potravinárstvo, spracovanie plastov, recyklácia odpadu.

HORE