2018

Vytvorili sme a zaviedli koncept priemyselnej mobility, MES systém sme obohatili o procesy podporujúce Data Driven Manufacturing.

HORE