2014

Poskytujeme plnohodnotné služby v oblasti informačných systémov na všetkých úrovniach riadenia podniku od automatizácie po výkazníctvo a reporting.
Rozvíjame integráciu automatizačných technológií pre priemysel, meranie a reguláciu.

HORE