Sme mladá progresívna spoločnosť, vytvorili  sme a  nasadzujeme výrobný systém optiMES.

2012Spoločnosť DATANOVA s.r.o. bola založená skupinou IT profesionálov, ktorí spolupracovali na spoločných projektoch na platforme informačného podnikového ERP systému QI spoločnosti DC Concept a.s. od roku 2006.

2013Definovali sme naše primárne smerovanie do oblastí technológií, automatizácie vo výrobe a integrácie s nadradenými MES a ERP systémami. Realizovali sme prvé projekty postavené na filozofii procesného inžinieringu a koncepcie Industry 4.0

2014Poskytujeme plnohodnotné služby v oblasti informačných systémov na všetkých úrovniach riadenia podniku od automatizácie po výkazníctvo a reporting. Rozvíjame integráciu automatizačných technológií pre priemysel, meranie a reguláciu.

2015Rozvíjame nástroje pre real-time zber a vyhodnotenie dát z výroby. Nasadzujeme inovatívne a flexibilné riešenia v oblasti procesnej automatizácie, vývoj integračných riešení vrstiev PLC, MES, SCADA, ERP. Zriadili sme montážnu dielňu pre výrobu rozvádzačov, pokryli sme podporné procesy pre komplexné dodávky riešení pre výrobu.

2016Nasadzujeme naše technológie konceptu Industry4.0 primárne v oboroch automotive, potravinárstvo, spracovanie plastov, recyklácia odpadu. Vyvinuli sme jadro a platformu výrobného systému optiMES.

2017Rozšírili sme modulové portfólio systému optiMES na úroveň, kedy už informačný systém stabilne v reálnom čase pokrýva všetky procesy v sériovej, kontinuálnej a kusovej výrobe u našich zákazníkov.

2018Vytvorili sme a zaviedli koncept priemyselnej mobility, optiMES systém sme obohatili o procesy podporujúce Data Driven Manufacturing.

2019Publikovali sme sadu produktov vychádzajúcich z MES systému a prispôsobili ich na potreby menších a stredných spoločností. Redukovali sme zložitosť, kritériá sme zamerali na vysokú pridanú hodnotu a rentabilitu pre zákazníkov. 

HORE