Dochádzka na pracovisko

Aké procesy Vám tento modul pomôže zjednodušiť:

Vybrali sme najlepšie a overené postupy pre plánovanie a riadenie pracovníkov, aby tento modul pokryl všetky procesy od prvotného zadania mena po výslednú mesačnú odmenu a export do Vášho mzdového programu. Bez kompromisov.

 • Plánovanie dochádzky, nahlasovanie a schvaľovanie neprítomnosti, zastupiteľnosť, plánovanie ubytovania pre pracovníkov + klasická dochádzka do firmy.
 • Plánovanie práce, priradenie pracovísk, partie, normy práce 
 • Evidencia prihlásenia na pracovisko cez RFID čipy, hodinky, dotykový terminál
 • Evidencia činností a výkonov na pracoviskách, odvod výroby.
 • Mobilná evidencia činností a výkonu, odvod. Operatívna správa v teréne, GPS kontrola.
 • Kompletný systém ohodnotenia práce na základe taríf času, výkonu, úkolu, normy, príplatky množstevné, objemové, legislatívne(sviatok, noc), na základe druhu pracovného pomeru a mnohé ďalšie.
 • Správa brigádnikov a agentúrnych pracovníkov, agentúrny reporting.
 • Time tracking pracovníka, pracoviska, výrobku
 • Plánované aktivity, karierny rast, platnosti certifikácií a pripomienkovanie do mailu
 • Vyhodnotenie efektivity pracovníkov OLE a zhodnotenie ekonomiky práce po výrobných zakázkach, výrobkoch
 • Migrácia zamestnancov medzi pracoviskami, firmami.
 • Evidencia záloh, prenos hodín medzi obdobiami a mnohé ďalšie.
 • Viac firiem v jednom systéme, neobmedzený počet pracovníkov a užívateľov systému 

Najdôležitejšími prínosmi implementácie tejto aplikácie je prehľad o pohybe pracovníkov, skutočný produktívny čas, meranie času na výrobu výrobku a dodržiavanie noriem. Aplikácia šetrí čas pri evidencii osôb, odbúrava sa potreba papierovej evidencie a následného prepisovania do excelov. Homogenizuje sa evidencia medzi pracoviskami. Manažér má prehľad o plnení úloh.

Na základe konzultácii s našimi zákazníkmi vieme potvrdiť signifikantný prínos aplikácie, zníženie stresu pri spracovaní podkladov a obojstranne preukazný spôsob evidencie, ktorý akceptujú aj pracovníci aj manažment,  nevzniká neželaná chybovosť, resp. napadnuteľný spôsob odmeňovania.

 

Z čoho sa skladá modul?

 1. Zber dát: dotykový panel s RFID, mobilná aplikácia, terminál. Autentifikácia RFID čipmi, doch. kartami, hodinkami, iButton čipmi, QR kódmi, NFC. 
 2. Aplikácia pre manažéra, ktorú nazývame tiež manažérsky klient. Je to aplikácia, ktorú si užívateľ môže otvoriť a pracovať v nej na svojom PC formou tzv. pevného klienta. Ponúka konfiguráciu systému, nastavenie užívateľských práv a podľa zakúpeného modulu rôzne nástroje, prehľady a tlačové zostavy zamerané na sprehľadnenie, rozhodovanie a kontrolu procesov.
 3. Aplikácia pre zadávanie informácií z výroby. V našej reči je to HMI klient. Táto aplikácia je zobrazená spravidla na dotykových odolných priemyselných počítačoch vo výrobe, pričom obsluha strojov a liniek do nej zadáva nevyhnutné informácie, akými je napríklad odvedenie operácie.
 4. Vizualizácia dát z výroby. Vizualizácia na veľkých TV umiestnených vo výrobe prebieha formou integrovaného miniPC, na ktorom beží klient vizualizácie. Vizualizácia má za úlohu sprehľadniť pracovníkom vo výrobe aktuálne bežiaci proces tak, aby mohli reagovať na pokles výkonu či kvality veľmi rýchlo. Preto sa spravidla aktualizuje každých 5s.
 5. Alertingový výstup. Upozorňuje, že operácia mala byť vykonaná, usmerňuje prácu, riadi evidenciu nezhodných výrobkov, poskytuje informáciu o blížiacom sa nedostatku materiálu. Prevedenie je spravidla formou semaforu, sirény, správy na dotykovom panely, SMS alebo e-mail správy.

Podporované zariadenia:

 1. Dotykový panel ELCOM s RFID, iButton, alebo NFC čítačkou alebo Vami dodaný počítač s uvedenou čítačkou.
 2. Tablet s OS Windows 10 s integrovaným 3G/LTE
 3. Mobilný telefón so systémom iOS alebo Android
 4. Tlačiareň čiarových kódov ZEBRA

        

Čo je potrebné, aby sme mohli nainštalovať aplikáciu vo Vašej spoločnosti?

 1. Mať funkčnú lokálnu sieť (ethernet, WiFi) vo výrobe pre potreby zberu dát zo strojov, pre zobrazenie vizualizácie na TV a tiež pre chod dotykového klienta.
 2. Server, na ktorý nám viete dať prístup, aby sa do jeho databázy mohli ukladať dáta, aby na ňom bežali jadrá aplikácií. Pokiaľ nemáte voľný server, ponúkame verziu umiestnenú v cloude.
 3. V prípade prístupu z terénu mimo dosah lokálnej siete postačí 3G.

 

Aké rozšírenia je možné dokúpiť?

Počas nášho vývoja sme zabezpečili našim systémom nielen kompletné  procesy vo výrobe, ale čiastočne aj obchodno-skladové procesy. Každý z modulov optiMES sa skladá zo štandardnej funkcionality. Ďalším krokom implementácie sú programové úpravy a reporting na mieru, ktoré vieme ponúknuť až po úspešnej implementácii štandardnej a doplnkovej časti. Systém sa následne dokáže prispôsobiť Vašim potrebám a procesným zmenám, je škálovateľný v počte modulov, počte užívateľov, serverov, pripojených zariadení. 

 

 

 

 

 

 

HORE