Riadenie a plánovanie výroby

 

Aké procesy Vám modul pomôže zjednodušiť:

 • Dlhodobé plánovanie (biznis plán, trendy, simulácie)
 • Operatívne plánovanie, plánovanie pracovníkov a pracovísk
 • Výrobné zakázky, projekty, výrobky
 • Zaradenie do výroby + tlač štítku + licencia na 1 tlačiareň
 • Odvod výrobku alebo operácie čítačkou + licencia na 1 zariadenie
 • Ukončovanie výroby, nezhody, rework
 • Vyhodnotenie výroby (spotreba vs. výroba, real vs. norma)
 • Export dát pre nadradený systém
 • Import zakáziek pre plánovanie
 • Dotykový panel pre odvod operácií a materiálu
 • Štítkovanie SSCC, čítanie dodávateľských EAN
 • Notifikácie cez SMS alebo e-mail
 • Výroba polotovarov
 • Nástroje
 • Kompletizácia a konfigurátor výrobku
 • Technická príprava výrobku
 • Dokument manažment systém DMS

 

Ako pomáha riadenie a plánovanie výroby našim zákazníkom?

Nárast ich produktivity po nasadení tohto modulu pohybuje nad 10%.

Rovnako dôležitým prínosom je minimalizácia ľudského faktora pri evidencii vo výrobe, zníženie prestojov a prehľad o dianí vo výrobe, stave výroby.

Čo rieši štandardná aplikácia - Riadenie a plánovanie výroby?

Aplikácia poskytuje všetky nástroje pre riadenie, plánovanie a vyhodnocovanie výroby. Práca v aplikácii začína importom zakáziek/objednávok, alebo tvorbou plánovaných forecastov/projektov. Následne je možné definovať kapacity pracovísk, ľudské kapacity a jednoduchým kapacitným plánovaním zaradiť objednávky ku kapacitám.

V operatívnom plánovaní spravidla na úrovni týždňa už manažér výroby priradzuje konkrétne osoby, preskupuje zmeny, osoby a kapacity tak, aby aktuálna výroba bola správne pokrytá. Následne tlačí štítky pre zakázky/výrobky.

Pokiaľ nahrá manažér k výrobku aj kusovník vrátane operácií, tak je možné odvádzať konkrétne operácie.

Pracovník na základe sprievodky(štítku) po dokončení operácie alebo výrobku skenovaním potvrdzuje ukončenie operácie(ak definujete medzioperačnú kontrolu, tak aj potvrdenie OK kontroly na výrobku). To sa prejaví následne v kapacitnej plachte. Manažér výroby má možnosť operatívne cez manažérskeho klienta zmeniť výrobu, vyradiť výrobok, priradiť skutočné osoby na pracoviská a výrobky.

Systém podporuje aj automatické zaplánovanie a podporuje v rozšírenej verzii aj sledovanie a riadenie nástrojov na pracovisku. Vrátane foriem, jednorázových nástrojov, kolobeh nástrojov. 

Systém vyhodnotenia výroby poskytuje reporty pre sledovanie stavu vo výrobe, rôzne grafické prehľady a trendy.

Výsledok je možné exportovať do nadradeného ERP systému, alebo do XLS, PDF.

Z čoho sa skladá aplikácia?

Z užívateľského hľadiska sa skladá z častí:

 1. Aplikácia pre manažéra, ktorú nazývame tiež manažérsky klient. Je to aplikácia, ktorú si užívateľ môže otvoriť a pracovať v nej na svojom PC formou tzv. pevného klienta. Ponúka konfiguráciu systému, nastavenie užívateľských práv a podľa zakúpeného modulu rôzne nástroje, prehľady a tlačové zostavy zamerané na sprehľadnenie, rozhodovanie a kontrolu rôznych procesov.
 2. Aplikácia pre zadávanie informácií z výroby. V našej reči je to HMI klient. Táto aplikácia je zobrazená spravidla na dotykových odolných priemyselných počítačoch vo výrobe, pričom obsluha strojov a liniek do nej zadáva nevyhnutné informácie, akými je napríklad odvedenie operácie.
 3. Vizualizácia dát z výroby. Vizualizácia na veľkých TV umiestnených vo výrobe prebieha formou integrovaného miniPC, na ktorom beží klient vizualizácie. Vizualizácia má za úlohu sprehľadniť pracovníkom vo výrobe aktuálne bežiaci proces tak, aby mohli reagovať na pokles výkonu či kvality veľmi rýchlo. Preto sa spravidla aktualizuje každých 5s.
 4. Alertingový výstup. Upozorňuje, že operácia mala byť vykonaná, usmerňuje prácu, riadi evidenciu nezhodných výrobkov, poskytuje informáciu o blížiacom sa nedostatku materiálu. Prevedenie je spravidla formou semaforu, sirény, správy na dotykovom panely, SMS alebo e-mail správy.
 5. Odolná čítačka čiarových kódov s displejom.

Zariadenia:

 1. Čítačka čiarových kódov DATALOGIC – Rádiová s dosahom 150 metrov v prostredí so strojmi
 2. Dotykový panel ELCOM alebo lacnejšia/drahšia priemyselná náhrada
 3. Tlačiareň čiarových kódov ZEBRA
 4. Pre vizualizáciu TV, ideálne Samsung

 

Čo je potrebné, aby sme mohli nainštalovať aplikáciu vo Vašej spoločnosti?

 1. Mať funkčnú lokálnu sieť (ethernet, WiFi, Industrial WiFi) vo výrobe pre potreby zapojenia čítačiek a tlačiarní, pre zobrazenie vizualizácie na TV a tiež pre chod dotykového panela.
 2. Server, na ktorý nám viete dať prístup, aby sa do jeho databázy mohli ukladať dáta, aby na ňom bežali jadrá aplikácií.

 

Je možné systém ďalej rozširovať a dopĺňať?

Počas nášho vývoja sme zabezpečili našim systémom nielen kompletné  procesy vo výrobe, ale čiastočne aj obchodno-skladové procesy. Každý z modulov optiMES sa skladá zo štandardnej funkcionality. Ďalším krokom implementácie sú programové úpravy a reporting na mieru, ktoré vieme ponúknuť až po úspešnej implementácii štandardnej a doplnkovej časti. Systém sa následne dokáže prispôsobiť Vašim potrebám a procesným zmenám, je škálovateľný v počte modulov, počte užívateľov, serverov, pripojených zariadení.

  • Vizualizácia na veľkoplošnej obrazovke 
  • Custom(zakázkové úpravy):
   • Integrácia na ERP systém
   • Integrácia váh a ďalších zariadení
HORE