Choose language:

Čo symbolizuje slovo "smart" v spojení smart-manufacturing

Posted by tomas
in Blog
Napísané: 18 august 2020
Návštevy: 169
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Samozrejme, prvé čo ma napadne je značka auta, alebo sprofanované spojenie smartfón, teda "chytrý" telefón.

Z pohľadu výroby alebo toto slovíčko predstavuje viac uhlov pohľadu, skúsim z vlastnej skúsenosti niektoré načrtnúť. Nespomeniem všetky, lebo by to bol asi už nebol článok ale telenovela:

Smart-Proces: rozumný chytrý proces to schopnosť podniku včas sa prispôsobiť vonkajším aj vnútorným zmenám. Teraz je trendy slovo "agilný" podnik, čo predstavuje práve túto schopnosť. Agilita a flexibilita je schopnosť preskupiť výrobné zdroje, ľudí, operácie bez väčších problémov a nákladov. Napríklad, ak Vám úrady zo dňa na deň zavrú jednu zmenu a dajú do karantény tretinu ľudí kvôli pozitívnemu testu na koronavírus, tak je to schopnosť sa s týmto vysporiadať, teda rýchlo preplánovať produkciu, zajednať potrebné kooperácie na pokrytie nedostatkov, atď atď. Takisto rozumný proces chápem aj tak, že pokiaľ sa zmení napr. vstupná surovina, alebo zákazník počas bežiaceho výrobného procesu zmení zadanie. Ak ste smart, tak ste nato pripravení a tieto okolnosti Vás nezaskočia a nebolia Vás Vaše peňaženky. Samozrejme lepšie spávate :)

Smart-Produkt: rozlišujem 3 základné úrovne produktu:

 • Štandard a variant: teda produkt je rovnaký mení sa len napr. farba (variant). Klasická sériová výroba, kde sa snažíte zohnať čo najviac objednávok na rovnaký výrobok v rovnakom čase, aby ste nemuseli príliš často prestavovať stroj. Prestavovanie stroja alebo procesu, alebo osadenie iného nástroja je často náročný mnohohodinový výplod z nie vždy ideálnym priebehom.
 • Add-on: je príplatková výbava. Teda k štandardnému produktu si zákazník nakonfiguruje cez konfigurátor jednu v mnohých kombinácií výsledného výrobku. Výrobný program dokáže každú takúto kombináciu spracovať. Proces samostný má niekoľko odbočiek kde sa addony realizujú, alebo samostatné pracoviská. Existuje viacero metód ako efektívne robiť add-ony, automotive firmy vedia svoje.
 • Kustom: finálny výrobok si zákazník definuje od základov, musí sa skresliť na základe predstavy zákazníka technická dokumentácia, následuje niekoľko diskusií, kde sa dizajn upresňuje a kalkuluje sa výsledná cena. Aj tak sa síce na presne netrafíme, ale aspoň minimalizujeme riziko strát na oboch stranách. Zákazník dostáva personifikovaný a jedinečný produkt.
  Smart-Produkt je schopnosť dať zákazníkovi dostatočnú voľnosť pri dizajnovaní svojho výrobku. Samozrejme v určitých medziach, ktoré sme schopní spracovať. Príkladom je online konfigurátor na potlač na tričko, kde máte možnosť si vybrať typ trička, farbu, veľkosť (štandard a variant), následne môžete pridať obľúbené nášivky z predvolenej galérie(add-on) alebo nahráte vlastný obrázok a umiestnite ho na tričko (kustom).
  Smart výroba smeruje k riadenému procesu personalizovaného výrobku, keď každý výrobok je zakázkový atyp. Práve smart výroba sa dokáže s týmto vysporiadať. Inak je Kustom naozaj nočná mora podnikov.  

Smart-Algoritmus: výrobný proces sa postupne algoritmizuje, každá firma vedome (ISO atď. ) alebo nevedome zavádza optimálne algoritmy za účelom zníženia nákladov, náročnosti, zlepšenia kontinuity vo výrobe. Práve tieto algoritmy sú základom know-how. Lepší algoritmus znamená lepší výstup. Kvalita algoritmu závisí od:

 • variability vstupných dát: čím viac máte dát pre rozhodovanie v algoritme, tým je algoritmus presnejší
 • kvality vstupných dát: je rozdieľ či poznáte prevádzkové dáta v reálnom čase, alebo máte akurát pohľad za už uplynulý mesiac z účtovníctva
 • robustnosti algoritmu: teda ako myslíte na možné výnimky a anomálie, či sa s tým dokáže proces vysporiadať.
  Niektoré moderné IT firmy, majú celý biznis model postavený na algoritmoch, ktorý neustále vylepšujú, napr. AirBNB. To sú tie tzv. exponenciálne organizácie, kde náklady konvergujú k nule, rast je exponenciálne riadený algoritmom, výrobok je úplne digitalizovaný.

Smart-Integrácia: sem zaraďujem rôzne formy prepojenia výroby na ostatné úseky. Je to v podstate krmivo pre vyššie uvedený algoritmus.  

 • horizontálna: kde v rámci procesu v danom čase poznám, aký je stav, výroba je prepojená na nákup potrebného materiálu a sklady, takisto poznáme forecast objednávok, výrobný plán pozná dochádzku, účtovníctvo dostáva podklady priamo z výroby. Horizontálne prepojenie umožňuje udržovať v kondícii produktivitu a efektivitu.  
 • vertikálna: vyznačuje sa tým, že každá úroveň riadenia je sumárom podriadených, dáta sú agregované v čase. To je klasická riadiaca pyramída, kde úplne v základe pyramídy sú rýchle procesy rádovo v milisekundách, transkacie, stroje a pod., následne ďalší stupienok pyramídy sú riadiace systémy týchto procesov, napríklad PLCčka, ďalej ovládacie a zobrazovacie rozhrania, nad nimi sú softvéry ako MES, APS plánovače, CAD, CAM, PLM, a úplne hore je ERP systém, ktorý predstavuje vrchol vnútornej pyramídy.
  Ak by som ale išiel ešte vyššie, tak nad vnútropodnikovou pyramídou je tzv. otočená pyramída, kde nad ERP systémom sú systémy Bussiness Inteligence, potom Big Data analytika, e-commerce kanály, cms atď.


Smart-Rozhodovanie:

HORE