Vytlačiť

Čo symbolizuje slovo "smart" v spojení smart-manufacturing

Posted by tomas
in Blog
Napísané: 18 august 2020
Návštevy: 138
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Samozrejme, prvé čo ma napadne je značka auta, alebo sprofanované spojenie smartfón, teda "chytrý" telefón.

Z pohľadu výroby alebo toto slovíčko predstavuje viac uhlov pohľadu, skúsim z vlastnej skúsenosti niektoré načrtnúť. Nespomeniem všetky, lebo by to bol asi už nebol článok ale telenovela:

Smart-Proces: rozumný chytrý proces to schopnosť podniku včas sa prispôsobiť vonkajším aj vnútorným zmenám. Teraz je trendy slovo "agilný" podnik, čo predstavuje práve túto schopnosť. Agilita a flexibilita je schopnosť preskupiť výrobné zdroje, ľudí, operácie bez väčších problémov a nákladov. Napríklad, ak Vám úrady zo dňa na deň zavrú jednu zmenu a dajú do karantény tretinu ľudí kvôli pozitívnemu testu na koronavírus, tak je to schopnosť sa s týmto vysporiadať, teda rýchlo preplánovať produkciu, zajednať potrebné kooperácie na pokrytie nedostatkov, atď atď. Takisto rozumný proces chápem aj tak, že pokiaľ sa zmení napr. vstupná surovina, alebo zákazník počas bežiaceho výrobného procesu zmení zadanie. Ak ste smart, tak ste nato pripravení a tieto okolnosti Vás nezaskočia a nebolia Vás Vaše peňaženky. Samozrejme lepšie spávate :)

Smart-Produkt: rozlišujem 3 základné úrovne produktu:

Smart-Algoritmus: výrobný proces sa postupne algoritmizuje, každá firma vedome (ISO atď. ) alebo nevedome zavádza optimálne algoritmy za účelom zníženia nákladov, náročnosti, zlepšenia kontinuity vo výrobe. Práve tieto algoritmy sú základom know-how. Lepší algoritmus znamená lepší výstup. Kvalita algoritmu závisí od:

Smart-Integrácia: sem zaraďujem rôzne formy prepojenia výroby na ostatné úseky. Je to v podstate krmivo pre vyššie uvedený algoritmus.  


Smart-Rozhodovanie: