Choose language:

Teória hromadnej obsluhy - tajná zbraň smart manufacturingu

Posted by tomas
in Blog
Napísané: 18 august 2020
Návštevy: 372
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Pre rozumnú výrobu je použitie automatizovaného rozhodovania celkom užitočné. Každý je radšej ak napr. triedička vytriedi výrobky sama a nemusí pri tom stáť človek, ktorý je určite pomalší, nerobí 24/7, mýli sa. Mýliť sa je ľudské, ale pozornosť a kapacitu ľudí by sme mali zamerať radšej na kreatívnejšiu činnosť, ktorá má vyššiu pridanú hodnotu ako monotónne formy rozhodovania.

Hromadná obsluha je moment, ktorý sa najlepšie vysvetľuje na príklade supermarketu. Máme obmedzený počet pokladní, zopár s pokladníkom, zopár samoobslužných. Toto sa odborne nazýva ako "kanály obsluhy". Na druhej strane máme nervóznu masu nakupujúcich s plnými košíkmi, ktorí sa snažia čo najskôr dostať k pokladni a, zaplatiť a ísť domov. Proces ako sa nakupujúci postaví do príslušného radu má svoje zákonitosti, v podstate sa jedná o voľbu najmenšieho odporu. Nastávajú momenty, kedy nakupujúci s menej položkami preferujú samoobslužné pokladne, ako niektorí idú podľa toho, pri ktorej pokladni je najmenší rad, niekto sleduje dynamiku radov, snaží sa psychologicky odhadnúť rýchlosť svojho pokladníka, aby si vybral správny rad a ušetril čas čakania v rade.

Ako sa tento jav dá prakticky zúžitkovať v rozhodovaní vo výrobe?

Zákazníkmi sú v našom prípade objednávky. Kanálmi obsluhy sú naše výrobné kapacity, čo sú buď stroje, pracoviská, alebo napríklad aj realizačný tým na vybranom projekte. Priradzovanie objednávok na pracoviská v čase a dostupnej kapacite nie je nič iné ako Schedulling výroby, teda Plánovanie výroby.

Existujú štandardné metódy pre zaplánovanie, ako je dopredné a spätné plánovanie. Tieto metódy ale vyžadujú zásah kvalifikovaného manažéra, lebo často dôjde ku konfliktom. Ak zaplánujem objednávka spätne od požadovaného dátumu dodania, tak sa mi môže stať, že som mal začať vyrábať už včera aby som to stihol. Potom je to naozaj o hľadaní rezerv, posúvaní termínov, strese z priebehu kapacity.

Teraz si predstavte, že by ste neplánovali takto, ale nechali by ste v reálnom čase algoritmus pre hromadnú obsluhu rozhodnúť na základe existujúcich radov na strojoch, dostatku materiálu, OEE, aktuálnej rýchlosti linky vybrať optimálne rozloženie. Pričom to, či ste schopní reálne objednávky dodať v požadovanom čase je len mesh matematická kalkulácia, teda len hrubý výpočet na dlhšie časové obdobie. Totiž ak viem, že nejaký prúd objednávok som schopný odbúravať nejakým tempom, tak nemusím teraz hnať manažéra výroby do detailnej kapacitnej plachty na mesiac dopredu a presliť Ganntov graf na celú stenu.

Systém riadenia hromadnej obsluhy na základe aktuálneho stavu, objednávok a realizácie sám určí zaradenie objednávky do príslušného radu, takisto dokáže rady preskupovať (preplánovať na základe operatívnych zmien buď z dôvodu zákazníka, dodávateľa, alebo napr. prestoja).

Už v tomto momente ste si ušetrili nervy a minimálne jedného človeka, ktorý nerobí nič iné, len intuitívne a empiricky rozhoduje o pláne.

Nehovoriac o tom, že v konečnom dôsledku je vyššia produktivita a možné konflikty sú predikované skôr ako nastanú. A keď sme už pri konfliktoch, tak je ľahšie majstrovi hodiť vinu na nejaký abstraktný systém, ktorý to zaplánoval, ako zdvíhať žalúdok operátorom, že to bol rozkaz zhora. Ľudia majú k takému systému spočiatku prirodzený odpor, ale podľa skúsenosti do pol roka už bez neho nevedia byť a spoliehajú sa na to, ako sa spoliehajú že tečie voda z kohútika na WC.  

A toto nie je fikcia, reálne máme niekoľko týchto systémov nasadených u našich zákazníkov. Pracujú ticho, spoľahlivo, efektívne, zarábajú peniaze, sú SMART.

 

    

 

 

 

 

HORE