Choose language:

Čo rieši priemyselná mobilita vo výrobe

Posted by tomas
in Blog
Napísané: 18 august 2020
Návštevy: 411
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Keď Steve Jobs vytiahol z vrecka na konferencii aj keď nefunkčný prvý iPhone, tak svet sa zmenil.

Technologické inovácie do výrobného prostredia prenikajú pomalšie. Jedným s týchto presakujúcich technológií je mobilita vo výrobe.

 

Obchodníci už dávno behajú s mobilnými aplikáciami na tvorbu objednávok, revízni technici už checklisty nahadzujú nejaký ten rok priamo do systému cez mobil. Môžem pokračovať: odpočty meradiel, celý field service a doručovacie služby už sú online a mobilné.

Ako nám ale táto pozitívna skúsenosť môže pomôcť vo výrobe zlepšiť náš User Experience, alebo proces?

Úplne základným príkladom je meranie kvality. Kvalitári sú väčšinou zamestnanci, ktorí operujú naprieč celou organizáciu. Sú v pohybe, raz treba skontrolovať šaržu na príjme, raz zasa nepodarok vo výrobe, potom zasa vycestovať k zákazníkovi, alebo aj dodávateľský audit. Nemôžete mu na chrbát naložiť počítač, alebo od neho chcieť, aby informácie po skončení krvopotne preklepával do robustného podnikového systému. Niekedy je to už aj neskoro a informácie je potrebné mať okamžite, aby bolo možné prijať náležité opatrenia.

A toto je prvé okno do priemyselnej mobility. Kde  na základe online checklistu na príjme materiálu je informovaný príslušný nákupca mailom aj s príslušnými fotkami a popisom. Môže kopať okamžite a vrátiť dodávaku, prípadne zabezpečiť náhradu.

Poďme ďalej: stojím pri stroji, ktorý síce normálne vyrába, ale počujem, že vydáva nejaké divné zvuky ako umierajúca príšera. Ako uvedomelý pracovník kliknem vo svojom mobile v svojej dochádzkovej aplikácii na echo pre údržbu. Údržba obdrží e-mail, vytvorí servisnú zakázku, uteká problém riešiť, cez mobil zaeviduje prevzatie danej zakázky a vykoná diagnostiku. 

Poďme ešte ďalej: sedím na traktore a v mobilnej aplikácii vidím výsek svojho TODO listu, ktorý mám na dnešný deň. Vidím, čo a kde mám vykonať, kde aký postrek mám aplikovať, aký postrek bol nadávkovaný. Vjazdom na príslušnú parcelu si aplikácia v mobile sama cez GPS waypoint aktivuje príslušnú operáciu a trackuje priebeh. Integrácia na tankovacú stanicu ukazuje stavy, a počty motohodín pre plánovanú údržbu rastú podľa stavu nájazdu z GPS.  

Kde ďalej je možné priemyselnú mobilitu úspešne nasadiť do výrobného proesu:

  • Mobilné OEE
  • Odvod výrobku, odpadu vo výrobe
  • Evidencia a tracking kooperácií u dodávateľa
  • Riadenie workflow pri manufaktúrnom type výroby
  • Evidencia dochádzky
  • Autonómna údržba
  • Zber dát z výroby
  • ...  

Táto technológia v prvom rade umožňuje výrazne šetriť čas. Je to naozaj Smart riešenie pre Smart manufacturing.

 

HORE