Choose language:

Prečo sa snažiť efektívne prijať objednávku

Posted by tomas
in Blog
Napísané: 18 august 2020
Návštevy: 423
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Ryba smrdí od hlavy a správne zadefinovaná objednávka ušetrí 90% problémov vo výrobe. Samozrejme, že obchodníci majú v prvom rade obchodovať a nie šperkovať objednávky, ale zasa výrobný úsek veľmi zaťažuje, ak prichádzajú objednávky neúplné, nejasné. Je to potom zdrojom mnohých konfliktov medzi úsekom predaja a výroby. Akože zdravý konflikt je fajn, ale vykopaná vojnová sekera a veľmi pejoratívne oslovovanie členov druhej strany nie je zdravé.

Každá firma má svoje zaužívané spôsoby, ako prijíma objednávky. Skúsim vymenovať tie najbežnejšie:

  • E-mail, telefón, fax, poštový holub: zákazník pošle email, alebo volá na objednávkové oddelenie a pracovník preklepkáva túžby a iniciály prípadného nového zákazníka do ERP.
  • E-shop, affiliate a iný e-commerce kanál: zákazník vidí nádhernú prezentáciu na Vašom webe, prípadne mu dáte na hranie konfigurátor, kde si vykliká svoju predstavu a zaeviduje objednávku. Potom je už na miere integrácie, či ERP alebo iný systém objednávku stiahne automaticky, alebo zasa to niekto musí sledovať a preklepávať do ERP.
  • Call centrum: aktívne obvolávate svojich odberateľov a zbierate od nich požiadavky. Prípadne aj to, že ak napr. príde objednávka cez e-shop a nie je upresnená, tak je delegovaná na call centrum, kde pracovník zákazníka kontaktuje a upresní objednávku tak, aby bola zrozumiteľná.
  • EDI komunikácia: máte so zákazníkom definovaný interface na elektronickú výmenu objednávok. Najčastejšie používate EDI providera, ktorý má narobené mostíky a Vy iba urobíte mostík na providera. Takto objednávka natečie priamo do ERP systému.

 

Typy objednávok podľa spôsobu určenia ceny:

  • Forecasty: na základe rámcovej zmluvy generujem príslušné objednávky automaticky, akurát sa upresňuje so zákazníkom objem na dané obdobie
  • Time and Material: dohodnutý je rámcový rozsah a man day rate, resp. hodinovka. Realita je počítaná na základe odobratého materiálu a práce.
  • Design Specification: takzvaný fix price, kedy sa pred objednaním musí vykonať analýza, resp. presná špecifikácia produktu (napr. nakreslenie technologickej schémy a pod.) a na základe analýzy sa stanoví cena a následne sa zaeviduje objednávka
  • Cenotvorba: cena pre zákazníka je daná cenníkom, možno je nad tým sofistikovanejšia cenotvorba, ako sú vernostné programy, objemové zľavy a pod., ale samotná objednávka má cenu danú jasne.
  • Referenčná cena: na základe aktuálnej ceny referenčného výrobcu (ako je napr. Prismian pre káble v EU), alebo aktuálnej ceny surovín na trhu sa na dennej báze stanovuje koncová cena. So zákazníkom sa prednostne dohaduje len algoritmus určenia a koeficient pre zľavu.
  • Cena zdola, Cena zhora: na základe výrobných nákladov, alebo na základe konkurencie na trhu zhora.

Určite som na niečo zabudol, ale išlo o to, že tých foriem prijatia a ocenenia je viacero, resp. aj kombinácií.

Pre smart manufacturing je ale práve dôležité ako zvolenú kombináciu čo najviac zefektívniť a ideálne automatizovať.

Smart výroba je tá, ktorá dokáže vypumpovať z príslušných zdrojov (ERP, e-shop) potrebné objednávky a spracovať ich do stavu, že je možné ich zaplánovať do výroby.

Základnou podmienkou je, že proces objednania musí byť exaktne definovaný, každý krok, či už je to dizajnovanie produktu alebo cenotvorba musí byť nastavený.

Ak vidíte vo Vašej firme, že objednanie obsahuje prvok, ktorý nie je jasný, napr. že je nutné kontaktovať zákazníka, aby bolo možné doplniť chýbajúce informácie, tak je potrebné sa zamyslieť ako tento proces zjednodušiť. Keď neprídete k hore, tak hora musí prísť ku Vám. VŽDY existuje spôsob, ako objednanie spríjemniť a súčasne automatizovať. Niekedy to síce vyžaduje drastickejšie zásahy, napr. vyradenie príliš nevhodných výrobkov a podobne. Ale vždy sa musíte seba spýtať, či je dôležitejšie mat schopnosť škálovať a zjednodušovať, alebo ostať na nieste, stagnovať a nechať sa udupať konkurenciou.

Sú špecifické prípady, kedy je dôležitejšie aby objednávanie bol sám o sebe zážitok (rôzne showroomy a rituály), inak sa nepredá. Alebo je nutný osobný kontakt, aby sa nadviazal vzťah so zákazníkom. Aj toto sú tie magic points a Vaše predajné know-how. Z pohľadu výroby je ale nutné aby to malo štábnu kultúru a vedel to smart manufacturingový systém prevzať a zaradiť do výroby.

A prečo to treba?

Lebo nie je nič lepšie ako keď sa ráno zobudíte, a objednávky sú už utešene zoradené v plánovacej plachte, pretože softvérový robot Vášho smart systému ich prijal, zaradil, objednal materiál a alokoval výrobnú kapacitu.

Cieľom smart výroby je, aby veľa úkonov prevzal softvér, automaty, aby veľa úkonov bolo prehodených na samotných zákazníkov. Aby ste sa mohli venovať dôležitejším veciam.  

  

HORE