Choose language:

Klasifikácia výrobných podnikov

Posted by tomas
in Blog
Napísané: 19 august 2020
Návštevy: 425
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Podniky sú rozmanité, od malých, cez stredné, veľké, niektoré sú na jednom mieste, niektoré sú alokované na viacerých miestach súčasne.

Čo je ale dôležité, že nové technológie stierajú rozdiely medzi veľkosťami firiem. Je jedno, aký je podnik veľký, pokiaľ sa vie flexibilne prispôsobovať(explodovať alebo implodovať) svojmu trhu. Malé firmy dokážu úspešne konkurovať veľkým a zasa opačne väčšie firmy cez rôzne formy agility ako je scrum dokážu reagovať aj na alternatívny dopyt na trhu, ktorý by inak nebol pre nich rentabilný.

Exponenciálne podniky toto dotiahli do dokonalosti, bolo to vidieť aj počas poslednej trhovej korekcie v 2020, kde niektoré firmy zo dňa na deň zmenili výrobný program, prepustili alebo preklasifikovali polovicu personálu, zoštíhlili nielen manažment, ale aj celú firmu.

Z pohľadu výrobného programu sa dajú podniky rozdeliť nasledovne:

 • sériová výroba: vyrábam menšie alebo väčšie série rovnakých výrobkov, na konci výroby série prestavím stroj na inú sériu a zasa produkujem výrobok, ktorý sa následne snažím umiestniť na trh (push), alebo sériu produkujem na základe už reálneho dopytu (pull). 
 • zakázková výroba: každý kus je jedinečný v technologickom postupe alebo materiále, len občas sa vykoná opakovačka od rovnakého odberateľa. 
 • hybridná výroba: polotovar je väčšinou séria a potom finál je už zakázkový (napr. finálny obal už pre konkrétneho zákazníka). 

Z pohľadu výrobných procesov:

 • Manufaktúrna výroba: dôležitý je človek, a ľudská práca, ktorý je hlavným tvorcom hodnoty
 • Strojná výroba: hodnotu tvorí stroj, človek stroj obsluhuje.

Z pohľadu toku materiálu:

 • Kontinuálna výroba: produktom, alebo semifinálom je neustály prúd (stream), napr. ťahanie kábla. Výrobky nie sú identické v množstve a vlastnostiach. 
 • Kusová výroba: jednotlivé kusy výrobku sú identické vo vlastnostiach a množstve, takže ich viem počítať.
 • Hybridná

Z pohľadu usporiadania výrobného procesu:

 • Výrobná linka: jednotlivé operácie a stanovištia majú určené poradie, je možné ich prestaviť ale v danom momente je to definované
 • Hniezda: operácie sa vykonávajú na stanovištiach (pracoviskách) bez jasne určeného poradia, pravidlom ale je, že všetky operácie musia byť vykonané.
 • Jednoúčelové (alebo aj handmade )pracoviská: výrobok je celý produkovaný na jednom mieste, neputuje po výrobe, skôr výroba putuje okolo výrobku. Napr. výroba lode v lodenici.

Z pohľadu výrobnej fázy:

 • Rozpad: je moment, kedy sa materiál rozpadá na niekoľko produktov alebo polotovarov. Napr. rozrábka bravčoveho mäsa produkuje niekoľko výrobkov a side produktov súčasne.
 • Skladanie (assembly): vo výrobnom procese skladám jednotlivé súčasti do celku. Najbežnejšia varianta.
 • Testing: výrobok prechádza kontrolou kvality

Mohol by som pokračovať ešte asi 20timi ďalšími rozdeleniami a stále by som nebol ani na začiatku. V každom prípade z pohľadu automatizácie a procesného riadenia tieto považujem za tie hlavné.  

HORE