Vytlačiť

Klasifikácia výrobných podnikov

Posted by tomas
in Blog
Napísané: 19 august 2020
Návštevy: 444
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Podniky sú rozmanité, od malých, cez stredné, veľké, niektoré sú na jednom mieste, niektoré sú alokované na viacerých miestach súčasne.

Čo je ale dôležité, že nové technológie stierajú rozdiely medzi veľkosťami firiem. Je jedno, aký je podnik veľký, pokiaľ sa vie flexibilne prispôsobovať(explodovať alebo implodovať) svojmu trhu. Malé firmy dokážu úspešne konkurovať veľkým a zasa opačne väčšie firmy cez rôzne formy agility ako je scrum dokážu reagovať aj na alternatívny dopyt na trhu, ktorý by inak nebol pre nich rentabilný.

Exponenciálne podniky toto dotiahli do dokonalosti, bolo to vidieť aj počas poslednej trhovej korekcie v 2020, kde niektoré firmy zo dňa na deň zmenili výrobný program, prepustili alebo preklasifikovali polovicu personálu, zoštíhlili nielen manažment, ale aj celú firmu.

Z pohľadu výrobného programu sa dajú podniky rozdeliť nasledovne:

Z pohľadu výrobných procesov:

Z pohľadu toku materiálu:

Z pohľadu usporiadania výrobného procesu:

Z pohľadu výrobnej fázy:

Mohol by som pokračovať ešte asi 20timi ďalšími rozdeleniami a stále by som nebol ani na začiatku. V každom prípade z pohľadu automatizácie a procesného riadenia tieto považujem za tie hlavné.