Choose language:

Edície systému optiMES

Vypočítajte si návratnosť systému optiMES

Počet zamestnancov v spoločnosti:
10 Zamestnancov
Priemerná cena práce na zamestnanca za hodinu:
9 EUR / hod.

Koľko Vám systém ročne ušetrí?
(vrátane mesačnej platby za systém optiMES):

5940 EUR

 

 

 

Štandard

Bez implementácie, za mesačný paušál máte k dispozícii silnú ucelenú sadu funkcií a procesov pre výrobu, nákup, predaj, sklad, expedíciu:

 • 1 užívateľský prístup pre manažéra/operátora
 • 1 sklad materiálu a 1 predajný/expedičný sklad
 • 5 GB miesta na pripojené dokumenty a fotky v cloude
 • E-mailová podpora
 • Databáza v zabezpečenom cloude
 • 1 prístup cez mobilného klienta

 

 • Evidencia objednávok, výrobných zakázok
 • Technická príprava výroby: normy, postupy, balenie, kalkulácia, DMS 
 • Plánovanie výroby: obchodné, týždenné, denné, operatívne zmeny, kapacity
 • Odvod výroby, nezhôd a odpadu + mobilná aplikácia
 • Celková efektivita vo výrobe - OEE: evidencia, mobilná evidencia, reporting
 • Sklady
 • Nákup materiálu a subdodávok, potreba materiálu pre výrobu
 • Evidencia kvality vo výrobe + mobilná kvalita
 • Dochádzka na pracovisko
 • Balenie a expedícia 

Custom

Môžu zahŕňať:

 • Neobmedzený počet prístupov pre manažérov
 • Potrebný počet prístupov pre mobilných klientov, panely, čítačky, stroje, tlačiarne
 • Neobmedzený počet skladov
 • Telefonická podpora, 24/7
 • Databáza na serveri zákazníka a/alebo v cloude
 • Zakázkové úpravy procesov podľa želania zákazníka
 • Integrácie strojov, robotov, zariadení, ERP, eshop podľa želania zákazníka

Obľúbené procesy:

 • Softvérové roboty
 • Vizualizácia plánu výroby, efektivity a trendu na TV
 • Integrácia rôznych zariadení: čítačky, laboratórne prístroje, váhy
 • Klient pre dotykový panel s podporou RFID, NFC, iButton
 • SPC regulácia a reporting
 • Analýza PLC dát a notifikácia anomálií
 • PLC riadiace systémy: riadenie procesu na základe dát MES.
 • Prediktívna údržba na základe dát zo stroja
 • Automatizácia špecifických procesov

 

Ponúkame Vám doplnkové služby formou samostatnej cenovej ponuky:

 • zaškolenie a prvotné nastavenie systému podľa Vašich zaužívaných postupov našim konzultantom,
 • vybrané zariadenia pre komfortnejšiu prácu so systémom (napr. tlačiareň štítkov, čítačka čiarových kódov, čítačky RFID, počítačky kusov atď). 
 • rozšírená podpora: telefonická, 8/5, 24/7
HORE