Choose language:

Oborové riešenia a varianty systému optiMES

Vypočítajte si návratnosť systému optiMES

Počet zamestnancov v spoločnosti:
10 Zamestnancov
Priemerná cena práce na zamestnanca za hodinu:
9 EUR / hod.

Koľko Vám systém ročne ušetrí?
(vrátane mesačnej platby za systém optiMES):

5940 EUR

 

 

 

optiMES pre potravinársku výrobu

 Rokmi preverené riešenie nasadené v potravinárskych podnikoch pre: mäsovýrobu, mliekarne, margarínky, oleje, medárne, baliarne, nápoje, konzervárne, vinárne, ovocinárska výroba a ďalšie.  

 • Neobmedzený počet prístupov pre manažérov a pracovníkov
 • Potrebný počet prístupov pre panely, čítačky, stroje, tlačiarne
 • Neobmedzený počet dokumentov, skladov, dokladov
 • Telefonická podpora - lokálny produkt = lokálne správne riešenia
 • Databáza na serveri zákazníka a v cloude
 • Zakázkové úpravy podľa želania zákazníka
 • Integrácie váh, strojov, robotov, zariadení, podnikových systémov

Obľúbené oborové riešenia:

 • Meranie a vyhodnotenie času práce v potravinárskej výrobe
 • Tok materiálu a vysledovateľnosť
 • Receptúrové váženie a dávkovanie, expedícia vážením, kontrolné váženie, mostová váha
 • Správa etikiet a balení pre zákazníka
 • IFS a BRC kontrola kvality, mobilná kontrola kvality

 

optiMES pre výrobu a spracovanie plastov

 Odladený variant pre plastikársku výrobu: extrúzia, automotive výroba, recyklácia plastov, laminovanie a ďalšie   

 • Neobmedzený počet prístupov pre manažérov a pracovníkov
 • Potrebný počet prístupov pre panely, čítačky, stroje, tlačiarne
 • Neobmedzený počet dokumentov, skladov, dokladov
 • Telefonická podpora - lokálny produkt = lokálne správne riešenia
 • Databáza na serveri zákazníka a v cloude
 • Zakázkové úpravy procesov podľa želania zákazníka
 • Integrácie váh, strojov, robotov, zariadení, podnikových systémov

 

optiMES pre automotive a strojársku výrobu

 Odladený variant pre plastikársku výrobu: extrúzia, automotive výroba, recyklácia plastov, laminovanie a ďalšie   

 • Neobmedzený počet prístupov pre manažérov a pracovníkov
 • Potrebný počet prístupov pre panely, čítačky, stroje, tlačiarne
 • Neobmedzený počet dokumentov, skladov, dokladov
 • Telefonická podpora - lokálny produkt = lokálne správne riešenia
 • Databáza na serveri zákazníka a v cloude
 • Zakázkové úpravy procesov podľa želania zákazníka
 • Integrácie váh, strojov, robotov, zariadení, podnikových systémov

 

Samostatné riešenia:

Jedná sa o ucelené praktické aplikácie na platforme optiMES, ktoré sú odladené pre konkrétny scenár a elegantne riešia akútny problém. 

 

Mobilná kvalita

 

Mobilná údržba

 

Monitoring údržbárov

 

Zber a analýza dát zo strojov 

 

SPC - regulácia procesu

 

 

Ponúkame Vám doplnkové služby formou samostatnej cenovej ponuky:

 • zaškolenie a prvotné nastavenie systému podľa Vašich zaužívaných postupov našim konzultantom,
 • vybrané zariadenia pre komfortnejšiu prácu so systémom (napr. tlačiareň štítkov, čítačka čiarových kódov, čítačky RFID). 
 • rozšírená podpora: telefonická, 8/5, 24/7

Viac o funkciách MES systému: Základné funkcie systému optiMES 

HORE