Choose language:

Uvažujete k optiMES výrobnému systému plne interované ERP? Riešenie pre Vás:

Informačný systém QI je prvým reprezentantom novej kategórie informačných systémov, ktoré nazývame ELASTICKÉ. Elasticita QI spočíva v jeho nadpriemerných možnostiach rýchlo sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám zákazníka. Toto prispôsobenie požiadavkám zákazníka je možné v troch hlavných rovinách:

Licenčná politika
Licenčná politika je pripravená tak, že umožňuje využívať len funkčnosť, ktorú firma aktuálne potrebuje pre pokrytie svojich firemných procesov. Funkčnosť je možné kedykoľvek rozšíriť alebo dokonca aj podľa potreby zúžiť. V rámci licenčnej politiky má zákazník vždy k dispozícii poslednú najnovšiu verziu systému vrátane potrebných legislatívnych zmien

Financovanie systému
Financovanie systému je úzko spojené s licenčnou politikou. Financovanie je navrhnuté tak, aby zákazník platil len za funkcie, ktoré v danom období používa. V ponuke je rad finančných modelov, ktoré umožňujú rozloženie finančnej investície do licencií systému QI. Zákazník si môže zvoliť model, ktorý je pre neho najvýhodnejší.

Technológia
Súčasťou systému QI je vývojový nástroj QI Builder, ktorý je jadrom informačného systému a všeobecne umožňuje vyvíjať a upravovať za plného chodu systému databázové aplikácie až 8x rýchlejšie ako všetky v súčasnosti známe vývojové prostriedky. Tým je umožnené individuálne prispôsobenie funkčnosti priamo podľa požiadaviek zákazníka a zároveň zmena funkčnosti, ktorá je vynútená zmenou firemných procesov. 

Používanie a prispôsobenie systému QI

Všetky aplikácie QI sú dostupné prostredníctvom klienta systému Windows alebo cez internet pomocou www prehliadača. QI je viacjazyčný systém, ktorý dokáže komunikovať s jednotlivými užívateľmi v rôznych jazykoch (angličtina, nemčina, slovenčina, ruština, a ďalšie).

Systém QI si môže prispôsobovať aj sám užívateľ a to užívateľskými definíciami triedenia, filtrov, exportov, tlačových výstupov, ale tiež úpravou vzhľadu obrazovkových formulárov. Súčasťou systému je nástroj pre podporu a riadenie zmien informačného systému, ktorý dokonale dokumentuje všetky zmeny v systéme

Implementačný alebo vývojový pracovník je schopný pomocou integrovaného vývojového nástroja QI Builder rýchlo prispôsobiť funkčnosť systému požiadavkám organizácie. To všetko v komfortnom grafickom prostredí aj bez znalosti a potreby programovania. QI je ako jeden z mála produktov dodávaný s kompletným grafickým dátovým modelom.

Systém umožňuje, aby u jednotlivých užívateľov informačného systému prebiehal zákazkový vývoj aplikácií a pritom aby bolo možné kedykoľvek upgradovať štandardne dodávanú časť systému u všetkých zákazníkov na jednu verziu. Zákazková funkčnosť u jednotlivých zákazníkov je pritom úplne zachovaná alebo aj rozšírená o možnosti, ktoré prináša nová verzia.

HORE