Choose language:

Plastcom, spol. s r.o.

Zber dát z výrobných liniek a OEE reporting nad SIEMENS, B&R, Horner. Integrácia recyklačného strediska a riadenie výroby recyklačného strediska. 

HORE