Choose language:

ISTERMEAT a.s.

Systém pre váženie mäsa a odvod mäsových výrobkov, nerezové dotykové panely IP67 prepojené na váhy a obslužné programy pre shop floor

new logo IsterMeat 

HORE