Choose language:

Platforma WATS Manufacturing Intelligence

Inteligentné softwarové riešenie pre testovanie a opravy elektroniky vo výrobe.

Osloboďte svoje big dáta a získajte kontrolu nad kvalitou výroby v reálnom čase.

 

Platforma WATS vám pomôže analyzovať všetky vaše údaje z výroby, testovania a opráv RMA.


WATS Mobilná aplikácia 

 

Akákoľvek štruktúra, formát alebo zdroj údajov nie je prekážkou.

 

 

WATS, umožňuje vidieť vaše dáta ako jeden celok, v reálnom čase priamo vo webovom prehliadači.

WATS je Inteligentné softwarové riešenie, ktoré vám poskytuje bezkonkurenčnú schopnosť transformovať vaše dáta na prehľadné informácie prostredníctvom štatistickej a kvalitatívnej analýzy.

WATS je základom snahy o neustále zlepšovanie kvality a efektivity výroby spoločností zaoberajúcich sa návrhom a výrobou elektroniky.

 

 

 Vaše dáta roztrúsené po firme z testov a opráv obsahujú nekonečné množstvo informácií ako napríklad

  • chyby v dizajne elektroniky
  • výrobné nedostatky
  • plytvanie
  • problémy s kvalitou
  • chybné výrobky
  • nesprávne zaobchádzanie
  • straty na profite

 Bez neobmedzeného, uceleného prístupu k testovacím a opravným údajom v reálnom čase sa tieto informácie nedajú dostatočne efektívne využiť.

Výhody riešenia WATS

Informačný panel - globálny prehľad o kvalite výroby

 

 

         Pomocou flexibilných a prispôsobiteľných zabudovaných dashboardov môžete sledovať produkčné výnosy a KPI v reálnom čase.

         Alebo si vytvorte vlastné informačné panely na externých platformách a nástrojoch, ako je napríklad Microsoft Power BI.

 

 

 Rýchla odozva - od problému k riešeniu

1. Určenie priorít

Štatistiky vám okamžite odhalia zlyhania a chyby v testovaní. WATS vám pomôže rýchlo rozdeliť agregované metriky výkonnosti podľa oblastí, ako sú produkty, revízie, testovacie stanice, obdobia a testovacie procesy. Toto riešenie pomáha zabezpečiť, aby ste trávili čas skutočnými problémami.

2. Analýza

Kliknutím na niekoľko tlačidiel získate prístup k najčastejším zlyhaniam testu v ktorejkoľvek z týchto kategórií.

3. Pochopenie problému

WATS vám poskytuje ľahký prístup k historickým trendom v meraniach a testovaniach a tým vám pomáha vytvárať hypotézy  na základné príčiny ich zlyhaní.

 

 

 

Rozhodovanie podporované údajmi

Svoje rozhodnutie môžete zakladať na využívaní zdieľaných informácií. WATS vám pomôže porozumieť potenciálnym problémom a rizikám spojeným s vašimi výrobkami alebo procesmi. K údajom je tiež možné pristupovať pomocou aplikácie tretích strán prostredníctvom rozsiahleho rozhrania REST API.

 

 

 

 

 

Celkový prehľad

Stačí zadať sériové číslo a získať prístup k úplnej histórii testovacích a opravných údajov súčiastok a výrobkov. 

 

 

 

 

 

 

 

Globálna kontrola

 

 

WATS vám nielen pomôže porozumieť testovacím údajom. Poskytuje tiež pokročilé funkcie na získanie aktívnej kontroly nad výrobou. Centralizujte distribúciu testovacieho softvéru a firmvéru jednotlivých zložiek organizácie výroby s podrobnou kontrolou založenou na produktoch, revíziách a umiestneniach. Takto získate úplnú kontrolu nad distribúciou MAC a sériových čísel, aby sa žiadna hodnota omylom nezdvojila. Aktívne sledujete a monitorujete podrobný stav údržby všetkých vašich prístrojov a testovacích rozhraní a vyhnite sa strate výkonu. A napokon implementujete pokročilé alarmy a oznámenia založené na zozbieraných testovacích údajoch, aby ste umožnili včasný zásah.

 

 

 

 

 Nepretržité zlepšovanie 

 

Nestrácajte čas prácnym vyhľadávaním chýb vo vašich nesúrodých dátach roztrúsených na rôznych úložiskách. WATS vám ponúka nepretržité sledovanie a okamžitú analýzu relevantných KPI z možnosťou kategorizácie a porovnania údajov stlačením tlačidla na dashboardoch, alebo nastavením automatických upozornení. Ako napríklad porovnávanie výkonnosti jednotlivých skúšobných staníc, revízií jednotlivých výrobkov alebo rôznych verzií testovacích sekvencií. 

 

 

 

 

 

Referencie

 

 

Popis produktu

Názov softvéru

WATS Manufacturing Intelligence

Vydavateľ

Virinco AS, Norway

Popis produktu

Quality software pre elektrotechnický priemysel, Inteligentné softwarové riešenie pre testovanie a opravy elektroniky vo výrobe

Webová stránka produktu

www.wats.com

Produktové video

https://www.youtube.com/watch?v=E-N-fiB3Bkg

Obchodné zastúpenie pre Slovenskú republiku,            Českú republiku a Maďarsko

QUICKTIP s.r.o, W. Kempelena 19, 949 01 Nitra, IČO: 36366625,          IČ DPH: SK2022209596

Implementačný partner

DATANOVA s.r.o., Pavlovova 11, Poprad, 058 01

Kontaktná osoba

Mgr. Dušan Káčer

tel./mobil

421 948 787 890

mail

wats@datanova.sk

Webová stránka

www.datanova.sk

Link na stiahnutie 30 dňovej bezplatnej verzie WATS

https://register.wats.com?Ref=PRT_Datanova

Užívateľský video návod

https://www.youtube.com/watch?v=yWNyyJ9LJVs&t=1050s

Prípadové štúdie:

 CaseStudies.pdf

 

HORE