Beluša Foods s.r.o.

Realizovali sme komplexný riadiaci systém pre výrobu, nákup, predaj, kompltácia/balenie, vysledovateľnost, sklady, kvalita a prepojenie na ERP systém, safety systémy, prepojenie na kompresorovňu, čpavkové hospodárstvo, kotolňu, tepelné hospodárstvo. 
Cieľom projektu bolo nasadiť všetky bussiness cricital výrobné procesy na novú platformu spĺňajúcu štandardy modernej potravinárskej výroby.

 
 
belusa3   belusa4
SAM 2668                                     

belusa2

 

     SAM 2612
HORE