Choose language:

Získajte smart výrobný systém, prepojený na stroje a ERP. Automatizujte a inovujte rozumne.

44 zákazníkov a viac ako 1000 aktívnych užívateľov nám dôveruje v riadení kritických výrobných procesov. Riešenia pre Vás:

  Výroba

 • Príjem a spracovanie objednávky pre výrobu, TPV, dizajn a konfigurácia výrobku, zaradenie do výroby
 • Skladové zásoby pre výrobu, zaistenie, obstaranie, tok materiálu, štítkovanie, vysledovateľnosť
 • Plánovanie výroby(dlhodobé, obchodné, operatívne) a kapacitné plánovanie strojov a pracovníkov
 • Riadenie výroby, odvod materiálu a práce vo výrobe 
 • Balenie pre zákazníka, skladovanie a kompletáž výrobkov, expedícia

  Zber a analýza dát strojov

 • Zber signálov a dát zo strojov, integrácia podnikových systémov
 • Analýza dát a signálov strojov, štatistická analýza, monitoring anomálií a limitov
 • Systémy včasného varovania - E-mail, SMS

  OEE

 • Monitoring a celková efektivita strojov a pracovníkov - OEE, OLE, TEEP

  Kontrola kvality

 • Mobilná kontrola kvality na príjme, medzioperačná a výstupná, protokoly a atesty, reklamácie, nápravy
 • SPC - Statistical process control: regulácia procesu v reálnom čase

  Manažment času práce

 • Riadenie a vyhodnotenie času práce a dochádzky, podklady pre mzdy
 • Meranie času práce a zber pracovných dát z výroby (časy, činnosti, výkony, pauzy)
 • Flexibilné rozhrania: Mobilná appka, hodinky, dotykový terminál, čítačka, zber dát stroja 

    Servis a údržba

 • Servis a údržba: autonómna, predpísaná, reaktívna, prediktívna, profylaktika, náhradné diely, návodky, plánovanie
 • Automatické sledovanie životnosti a motohodín, automatické eskalácie
 • Tracking údržbárov a údržbárskych úkonov, efektivita údržby

Viac o funkciách systému optiMES →

Podporované zariadenia:

                 

 • Automatizácia prevezme úlohy, pracuje za Vás a významne šetrí ľuďom čas, alebo ich nahradí.
 • Integrácia prepojí Vaše podnikové systémy, vyťaží stroje, udrží Vašu výrobu, predaj a plánovanie v kondícii.
 • Kontrola a riadenie procesov stabilizuje procesy a zodpovednosti. Dodržanie správnej postupnosti krokov, spotreby materiálu, vykrytie objednávky.
 • Meranie efektivity a nákladov zaručí požadovanú produktivitu a ukazuje riešenie úzkeho hrdla Vašej výroby. 
 • Mobilita a dostupnosť pre každého pracovníka, či pracuje home-office, alebo počas obchádzky výroby, maximálna produktivita.
 • Špecifické procesy zapracujeme na mieru podľa Vašich predstáv.
 • Konečne jednoduché rozhranie, ktoré dokážu mať Vaši pracovníci a kolegovia radi. 
 • Rýchle nasadenie 

Viac o edíciách systému optiMES →

Viac o integrácii optiMES → 

 


"Spočiatku sa pracovníci bránili, ale teraz si aj vďaka vizualizácii už nevedia predstaviť prácu bez systému OEE. Mne ako manažérovi odbudla práca spojená s priebežným kontrolingom výroby."

(Vladimír Ogurčák, riaditeľ závodu, PLASTCOM)


"Mobilná aplikácia optiMES nám priamo v sklade pomáha vykonávať vstupnú a medzioperačnú kontrolu kvality. Nasadením aplikácie sa skrátil čas kontroly o polovicu, dáta máme obratom k dispozícii v ERP systéme."

(Peter Turlík, manažér kvality v BONI FRUCTI)


„Obrovské kvantum zmysluplných informácii na základe ktorých môžeme prijímať zásadné rozhodnutia: investície, preventívna údržba, optimálna veľkosť šarží.“

(Ing. Peter Sklárš, manažér výroby v BELUŠA FOODS)


„So systémom máme viac ako 5 ročné skúsenosti, ktoré nás utvrdili v tom, že náš výber bol správnym rozhodnutím. Vyhovuje nám aj to, ako sa systém prispôsobuje našim požiadavkám.“

(Roman Šulek, riaditeľ spoločnosti KOOR)

Ďalšie referencie spokojných zákazníkov →


 

 „Jednoduchosť je konečnou vyspelosťou.”  Leonardo da Vinci

HORE