Choose language:

Získajte smart výrobný systém, prepojený na stroje a ERP. Automatizujte a inovujte rozumne.

ˑ

Aké procesy Vám systém zjednoduší a AUTOMATIZUJE:


 

  

 • Príjem a spracovanie objednávky pre výrobu, TPV, dizajn a konfigurácia výrobku, zaradenie do výroby
 • Skladové zásoby pre výrobu, zaistenie, obstaranie, tok materiálu, štítkovanie, vysledovateľnosť
 • Plánovanie výroby(strategické, operatívne)
 • Riadenie výroby, odvod materiálu a práce vo výrobe, 
 • Balenie pre zákazníka, skladovanie a kompletáž výrobkov, expedícia

 

 

 • Zber signálov a dát zo strojov
 • Analýza dát a signálov strojov, štatistická analýza, anomálie a limity

 

 

 • Monitoring a efektivita strojov a pracovníkov - OEE, OLE, TEEP, OOE
 • Zber dát zo strojov, integrácia podnikových systémov

 

 

 • Manažment kvality(QMS) a Quality assurance (QA), vyhodnotenie kvality, atesty, SPC, FMEA, metrológia

 

 

 • Riadenie a vyhodnotenie práce a dochádzky
 • Meranie času práce a zber pracovných dát z výroby (časy, činnosti, výkony, pauzy)
 • Mobilná appka, hodinky, dotykový terminál, čítačka, zo zberu dát stroja 
 • Úplné podklady pre mzdy(úkoly, príplatky(nočné, výkonové...), odmeny, pokuty, zálohy, presuny, ), pracovné denníky

 

 

 

 •  Servis a údržba: autonómna, predpísaná, reaktívna, prediktívna, životnosť, náhradné diely, plánovanie údržby

Viac o funkciách systému optiMES →

 

Aké problémy Vám systém vyrieši:

 • Automatizácia prevezme úlohy, pracuje za Vás a významne šetrí ľuďom čas, alebo ich nahradí
 • Integrácia prepojí Vaše podnikové systémy, vyťaží stroje, udrží Vašu výrobu, predaj a plánovanie v kondícii
 • Kontrola a riadenie procesov stabilizuje procesy a zodpovednosti za ne. Dodržanie správnej postupnosti krokov, spotreby materiálu, vykrytie objednávky
 • Meranie efektivity a nákladov zaručí požadovanú produktivitu a ukazuje riešenie úzkeho hrdla Vašej výroby 
 • Mobilita a dostupnosť pre každého pracovníka, či pracuje home-office, alebo počas obchádzky výroby maximálna produktivita.
 • Špecifické procesy zapracujeme cez zakázkové úpravy na mieru Vaše špecifické požiadavky.
 • Konečne jednoduché rozhranie Pracovníci na linke, v teréne, kvalitári v pohybe dostanú svoje ergonomicky vyladené rozhranie, ktoré dokážu mať radi. 
 • Nábeh a nasadenie je bez potreby náročnej implementácie, bez potreby servera a iba za mesačný poplatok. Následné zakázkové úpravy na základe Vašich potrieb a procesov. 

Viac o cene systému optiMES →

Viac o integrácii optiMES → 

 

"Spočiatku sa pracovníci bránili, ale teraz si aj vďaka vizualizácii už nevedia predstaviť prácu bez systému OEE. Mne ako manažérovi odbudla práca spojená s priebežným kontrolingom výroby."

(Vladimír Ogurčák, riaditeľ závodu, PLASTCOM)

"Mobilná aplikácia optiMES nám priamo v sklade pomáha vykonávať vstupnú a medzioperačnú kontrolu kvality. Nasadením aplikácie sa skrátil čas kontroly o polovicu, dáta máme obratom k dispozícii v ERP systéme."

(Peter Turlík, manažér kvality v BONI FRUCTI)

„Obrovské kvantum zmysluplných informácii na základe ktorých môžeme prijímať zásadné rozhodnutia: investície, preventívna údržba, optimálna veľkosť šarží.“

(Ing. Peter Sklárš, manažér výroby v BELUŠA FOODS)

„So systémom máme viac ako 5 ročné skúsenosti, ktoré nás utvrdili v tom, že náš výber bol správnym rozhodnutím. Vyhovuje nám aj to, ako sa systém prispôsobuje našim požiadavkám.“

(Roman Šulek, riaditeľ spoločnosti KOOR)

Ďalšie referencie spokojných zákazníkov →

 

60+

projektov

12+

rokov výskumu

 
24/7

helpdesk

 
6+

špecialistov

 „Jednoduchosť je konečnou vyspelosťou.”  Leonardo da Vinci

 


 Prečítajte naše aktuality: Novinky

HORE