Tvoríme a aizujeme systémy pre efektívnu výrobu. 

50 zákazníkov a viac ako 1500 užívateľov dôveruje našim riešeniam:

 

MES systém optiMES - optimálny výrobný systém

 • Riadenie, plánovanie a kontrola výrobných procesov
 • Monitoring a celková efektivita strojov a pracovníkov - OEE, OLE, TEEP
 • Riadenie a kontrola kvality
 • Servis a údržba
 • Manažment času práce
 • Integrácia na ERP, na stroje a ďalšie podnikové systémy.

Viac o výrobnom systéme optiMES →


  Zber dát strojov a ich analýza

 • Zber signálov a dát zo strojov 
 • Analýza a spracovanie dát a signálov strojov, integrácia dát pre podnikové systémy
 • SPC štatistická analýza, monitoring a alerting anomálií v procese
 • Systémy včasného varovania - E-mail, SMS

Viac o zbere dát strojov a štatistickej analýze →


 Integrovaná aizácia a inteligencia

 • Dizajn a návrh riadiaceho systému a technológie
 • Výroba a dodanie technológie a rozvádzačov
 • Oživenie riadiaceho systému
 • SCADA systém, HMI ovládanie, 
 • Integrácia na MES a ERP systém

Viac o aizácii →


 Zabezpečenie priemyselných systémov - cybersecurity

 • Posúdenie bezpečnosti technológií, 
 • Návrh nápravných opatrení
 • Implementácia bezpečnostných protokolov a metodík

 

 

Podporované zariadenia v našich riešeniach:

                 

HORE