Integrácie systému optiMES

Výrobný systém optiMES je otvorený systém, ktorý podporuje integráciu naprieč systémami vo Vašej organizácii na viacerých úrovniach riadenia. 

Počas 12 rokov vývoja sme vytvorili mostíky na veľké množstvo známych a používaných systémov, strojov, robotov a zariadení.

Systém optiMES dokáže pozbierať Vaše dáta zo strojov a vydolovať z nich hodnotu pre automatizáciu procesov a Vaše rozhodovanie. 

 

Úrovne procesného riadenia systému optiMES:

Zber dát z výroby - monitoring výroby

Pozbierame dáta zo všetkých zariadení, ktoré chcete sledovať. Máme široké skúsenosti s integráciou strojov, zariadení a liniek postavených na rôznych riadiacich systémoch. Pokiaľ je stroj starší a nemá napr. PLC riadenie, tak nasadíme vlastné senzory na meranie potrebných veličín, prípadne vytiahneme z frekvenčných meničov, alebo analýzou spotreby energie na vstupe a v technológii.   

Získané online dáta integrujeme, konsolidujeme a vytvárame nad dátami hodnotný reporting, alebo automatizujeme proces.

Momentálne podporujeme zber dát pre nasledovné riadiace systémy:

  • PLC systémy: SIEMENS S5/S7/Sinumerik, B&R, Beckhoff, Schneider Electric/Modicon/TSX/, OPC DA/UA platformy, Omron, ABB, YASKAWA, DOMAT, HeidenHein, FANUC 
  • Protokoly: RS232/RS485 protokoly, ethernet protokoly (REST API, web service)
  • Zariadenia riadené jednoduchou elektronikou(relé, stykače, frekvenčné meniče, regulátory)
HORE