Choose language:

Každý informačný systém je vo svojej podstate službou, za ktorou stojí implementačný tím. Kvalita a skúsenosti tímu často rozhodujú o úspešnosti daného nasadenia informačného systému u zákazníka. Prozákaznícky prístup a kompetentná komunikácia je základom našej firemnej kultúry.

Sme mladá progresívna spoločnosť, vytvorili  sme a  nasadzujeme výrobný systém optiMES.

2012 - Spoločnosť DATANOVA s.r.o. bola založená skupinou IT profesionálov, ktorí spolupracovali na spoločných projektoch na platforme informačného podnikového ERP systému QI spoločnosti DC Concept a.s. od roku 2006.

2013 - Definovali sme naše primárne smerovanie do oblastí technológií, automatizácie vo výrobe a integrácie s nadradenými MES a ERP systémami. Realizovali sme prvé projekty postavené na filozofii procesného inžinieringu a koncepcie Industry 4.0

2014 - Poskytujeme plnohodnotné služby v oblasti informačných systémov na všetkých úrovniach riadenia podniku od automatizácie po výkazníctvo a reporting. Rozvíjame integráciu automatizačných technológií pre priemysel, meranie a reguláciu.

2015 - Rozvíjame nástroje pre real-time zber a vyhodnotenie dát z výroby. Nasadzujeme inovatívne a flexibilné riešenia v oblasti procesnej automatizácie, vývoj integračných riešení vrstiev PLC, MES, SCADA, ERP. Zriadili sme montážnu dielňu pre výrobu rozvádzačov, pokryli sme podporné procesy pre komplexné dodávky riešení pre výrobu.

2016 - Nasadzujeme naše technológie konceptu Industry4.0 primárne v oboroch automotive, potravinárstvo, spracovanie plastov, recyklácia odpadu. Vyvinuli sme jadro a platformu výrobného systému optiMES.

2017 - Rozšírili sme modulové portfólio systému optiMES na úroveň, kedy už informačný systém stabilne v reálnom čase pokrýva všetky procesy v sériovej, kontinuálnej a kusovej výrobe u našich zákazníkov.

2018 - Vytvorili sme a zaviedli koncept priemyselnej mobility, optiMES systém sme obohatili o procesy podporujúce Data Driven Manufacturing.

2019 - Publikovali sme sadu produktov vychádzajúcich z MES systému a prispôsobili ich na potreby menších a stredných spoločností. Redukovali sme zložitosť, kritériá sme zamerali na vysokú pridanú hodnotu a rentabilitu pre zákazníkov.

2020 - Pomáhame našim partnerom zvládať aktuálnu situáciu, adaptáciu na nové podmienky. 

  

R&D

Výskum a vývoj (R&D)

Konzultant technológií

Priemyselná automatizácia, shop floor

Vývojár a analytik

Vývoj a podpora výrobného systému optiMES

Konzultant modulov výroba, sklady, predaj nákup

Procesný inžinier, PLC guru

Obchod a riadenie projektov

Financie a controlling

Vývoj mobilných aplikácií

HORE