Výrobný informačný systém je vo svojej podstate službou, za ktorou stojí implementačný tím. Skúsenosti tímu sú rozhodujúcim faktorom úspešnosti nasadenia a rentability. Prozákaznícky prístup a kompetentná komunikácia je základom našej firemnej kultúry.

2012 Spoločnosť DATANOVA s.r.o. bola založená skupinou IT profesionálov, ktorí spolupracovali na spoločných projektoch na platforme informačného podnikového ERP systému QI spoločnosti DC Concept a.s. (QI Group a.s.) od roku 2006. Definovali sme naše primárne smerovanie do oblastí technológií, aizácie vo výrobe, informačné systémy pre výrobu a integrácie s nadradenými podnikovými systémami. Realizovali sme prvé projekty postavené na koncepcii procesného inžinieringu a koncepcie Industry 4.0. Rozvíjame nástroje pre real-time zber a vyhodnotenie dát z výroby.

2016 Zverejňujeme a nasadzujeme prvú produkčnú verziu agilného výrobného systému optiMES

2018 -  Vydávame mobilného klienta systému optiMES, CLOUD verziu s tenkým klientom. optiMES pokrýva všetky kritické procesy pre výrobnú spoločnosť.

2023 - Už viac ako 10 rokov dodávame spoľahlivé a funkčné riešenia. Výrazne sme posilnili možnosti systémov v oblasti aizácie, priemyselnej mobility a autonómnej inteligencie v koexistencii s výrobným systémom optiMES.  

R&D

Výskum a vývoj (R&D)

Programátor

Vývojár a analytik

Vedúci vývoja systému optiMES

Priemyselná aizácia

Obchod a riadenie projektov

Konzultant modulov výroba, sklady, predaj nákup

Procesný inžinier, PLC guru

Konzultant technológií

Priemyselná aizácia a projektovanie

HORE