Choose language:

Výrobný informačný systém je vo svojej podstate službou, za ktorou stojí implementačný tím. Skúsenosti tímu sú rozhodujúcim faktorom úspešnosti nasadenia a rentability. Prozákaznícky prístup a kompetentná komunikácia je základom našej firemnej kultúry.

2012 Spoločnosť DATANOVA s.r.o. bola založená skupinou IT profesionálov, ktorí spolupracovali na spoločných projektoch na platforme informačného podnikového ERP systému QI spoločnosti DC Concept a.s. (QI Group a.s.) od roku 2006. Definovali sme naše primárne smerovanie do oblastí technológií, automatizácie vo výrobe, informačné systémy pre výrobu a integrácie s nadradenými podnikovými systémami. Realizovali sme prvé projekty postavené na koncepcii procesného inžinieringu a koncepcie Industry 4.0. Rozvíjame nástroje pre real-time zber a vyhodnotenie dát z výroby.

2016 Zverejňujeme a nasadzujeme prvú produkčnú verziu agilného výrobného systému optiMES

2018 -  Vydávame mobilného klienta systému optiMES, CLOUD verziu s tenkým klientom. optiMES pokrýva už všetky kritické procesy pre výrobnú spoločnosť.

2021 -  Rozširujeme ponuku o platformu optiTECH, ktorý spája výhody automatizácie, SCADA systému a MES systému do jedného integrovaného flexibilného celku.

2022 Systém optiMES sa vďaka svojim výnimočnej technológii a žiadaným vlastnostiam (multijazyčnosť, škálovateľnosť, podpora AZURE, Office365, Sharepoint, PowerBI) presadzuje v zahraničí, najmä v Nórsku, Českej republike, Rumunsku a Maďarsku.   

R&D

Výskum a vývoj (R&D)

Konzultant modulov výroba, sklady, predaj nákup

Procesný inžinier, PLC guru

Vývojár a analytik

Vývoj a podpora výrobného systému optiMES

Priemyselná automatizácia

Obchod a riadenie projektov

Programátor

Konzultant technológií

Priemyselná automatizácia a projektovanie

HORE