Choose language:

Ing. Jozef Zacharčok

Priemyselná automatizácia, shop floor

  • Návrh riešení pre priemyselnú automatizáciu - shop floor
  • Inštalácia technológií
  • Dokumentácia a elektrodokumentácia

 

"Vyštudoval som STU v Bratislave, pôsobil som na pozíciách PLC programátora, PLC a MaR integrátora, neskôr ako riadiaceho pracovníka pre projekty automatizácie vo viacerých výrobných spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí. Súčasne sa venujem návrhu a konštruovaniu technológií do výroby."

jozef.zacharcok(at)datanova.sk 

HORE