Ing. Samuel Bumbál

Procesný inžinier, PLC guru

Keď už nikto nevie, tak on vie. A keď on už nevie, tak to nemá riešenie.  

samo@datanova.sk

 

HORE