Choose language:

Ing. Tomáš Rodný, Msc., PhD.

Výskum a vývoj (R&D)

 

  • Návrh riešení pre automatizáciu procesov
  • Tvorba architektúry optiMES
  • Výskum kvality produkcie a nasadenie poznatkov do systému MES a optiMES

 

"Vyštudoval som SPU v Nitre v oboroch Informatika a Automatizácia, Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v obore Podnikový manažment. PhD som získal v obore Kvalita produkcie s dizertáciou na tému Optimalizácia procesov a efektivita rozhodovania použitím fuzzy logiky a teórie hromadnej obsluhy.

Pôsobil som ako externý konzultant vo viacerých spoločnostiach zaoberajúcich sa implementáciou podnikových systémov. Neustále som narážal nedostatky existujúcich informačných systémov vytvorených pre riadenie business procesov. Chcel som, aby zákazník získal riešenie, ktoré nebude len lepšou kalkulačkou a triedičkou dokladov, ale pomôže mu skutočne riešiť podnikové problémy real-time a nebol zbytočne komplikovaný. Už počas PHD štúdií sme vytvárali v grantovom tíme prvé produkčné a výrobné systémy postavené na logike, ktorá sa teraz nazýva Industry4.0, obohacovali sme ich o umelú inteligenciu a samoučiace algoritmy, ktoré umožňovali posunúť aplikáciu do automatizovaného dokonca až autonómneho režimu.

Zákazníci ma neustálym rozširovaním riešení dotlačili k tomu, aby som poznatky, ktoré som u nich po kúskoch implementoval, rozvinul do celistvého produktu pokrývajúceho problematiku výroby v reálnom čase. Založil som spoločnosť DATANOVA s víziou priniesť zákazníkom progresívne technológie, ktoré inovatívne spoločnosti začínajú postupne nasadzovať do produkcie a s veľkým úspechom, ako ich bussines critical procesy pre zvýšenie konkurencieschopnosti na náročných trhoch.

Vo veľmi krátkom čase sme získali viacerých strategických zákazníkov, ktorí identifikovali naše riešenie ako odpoveď na ich problémové procesy a čierne diery. Totálna integrácia výroby v spojení s automatizáciou prináša v krátkom čase veľmi uspokojivé výsledky a manažérom želanú návratnosť. Naše riešenie často tvorí odrazový mostík pre ďalšie optimalizačné a plánovacie systémy, systémy BI."

tomas.rodny(at)datanova.sk

HORE