Ing. Tomáš Rodný, Msc., PhD.

Výskum a vývoj (R&D)

 

  • Riadenie projektov
  • Analýza a dizajn architektúry riešení pre zákazníkov 
  • Výskum kvality produkcie a nasadenie poznatkov do systému MES a optiMES

 

"Vyštudoval som SPU v Nitre v oboroch Informatika a Automatizácia, Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v obore Podnikový manažment. PhD som získal v obore Kvalita produkcie s dizertáciou na tému Optimalizácia procesov a efektivita rozhodovania použitím fuzzy logiky a teórie hromadnej obsluhy.

Pôsobil som ako externý konzultant vo viacerých spoločnostiach zaoberajúcich sa implementáciou podnikových systémov.

tomas.rodny(at)datanova.sk

HORE